Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Trening zarządzania emocjami jako forma psychoedukacji (zdalnie)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
wychowawców, nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów, psychologów
Cele

- zapoznanie uczestników z możliwościami wprowadzenia elementów psychoedukacji w pracy wychowawczej

Tematyka

- nowe wyzwania w pracy wychowawczej: słabo wykształcone kompetencje społeczne uczniów (rówieśnicze relacje erzacowe i wirtualne)

- zagrożenie uzależnieniami i nerwicami

- samotność dziecka i nastolatka

- zaburzenia emocjonalne

- problemy rodzinne i środowiskowe,

- przebodźcowanie

- rozpoznawanie i zarządzanie emocjami

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
35 zł