Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki
Cele
  • upowszechnianie oceniania kształtującego i doskonalenie umiejętności stosowania oceniania kształtującego
Tematyka
  • ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki – zapoznanie z ideą oceniania kształtującego
  • formułowanie celów lekcji
  • sztuka zadawania pytań
  • informacja zwrotna, ocena koleżeńska i samoocena
  • rodzice a ocenianie kształtujące
  • sposoby kształtowania umiejętności matematycznych z wykorzystaniem oceniania kształtującego
  • przygotowanie scenariusza zajęć
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
80 zł