Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Seminarium dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia oraz członków przedszkolnych/szkolnych zespołów koordynujących w roku szkolnym 2022/2023
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
koordynatorów i nauczycieli realizujących program SPZ
Cele

- poszerzenie wiedzy koordynatorów w zakresie tworzenia, planowania i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkołach promujących zdrowie

Tematyka

- zdrowy styl życia szansą na zdrowie

- klimat szkoły

- zdrowy nauczyciel – zdrowy uczeń

- uczeń w kryzysie: jak rozpoznać, jak wesprzeć?

- ruch i zdrowe żywienie w szkole

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
160 zł