Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Szkolenie dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
koordynatorów i nauczycieli realizujących program SPZ
Cele

- wzrost wiedzy koordynatorów zakresie tworzenia, planowania i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkołach promujących zdrowie

Tematyka

- zadania dla szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia

- zadania i organizacja szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia

- cechy dobrego zespołu

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
80 zł