Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Czytam i rozumiem – o czytaniu i pracy z tekstem – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele

- doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych nauczyciela w obszarze rozwijania u uczniów umiejętności czytania

Tematyka

- czytanie techniczne, krytyczne, wrażeniowe

- charakterystyka metod nauki czytania i pisania

- prezentacja zabaw przygotowujących do nauki czytania

- sposoby pomocy dziecku w zrozumieniu tekstu

- pomysły na pracę z tekstem

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
96 zł