Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Programy pomocne nauczycielom w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Cele

- doskonalenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii w pracy z uczniem

Tematyka

- zapoznanie z różnorodnymi programami i aplikacjami, np. Wordwall, Learning Apps, WriteReader

- tworzenie materiałów dydaktycznych

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
48 zł