Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Przepis na lapbooka – kreatywna metoda nauki (zdalnie)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Cele

- wzbogacenie warsztatu pracy o ciekawą metodę aktywizującą w pracy z uczniem

Tematyka

- czym jest lapbook

- wykorzystanie tej metody do gromadzenia wiedzy i rozwijania umiejętności z różnych obszarów

- lapbook jako atrakcyjna forma pracy z dziećmi i ciekawy środek dydaktyczny

- wykonanie własnego lapbooka

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
35 zł