Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Metody aktywizujące ucznia – sieć współpracy i samokształcenia
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli wszystkich przedmiotów
Cele
  • rozwój osobisty nauczyciela
  • wymiana doświadczeń
  • dzielenie się wiedzą i wypracowanymi materiałami oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy
Tematyka
  • spotkanie organizacyjno- diagnostyczne
  • program sieci powstanie na pierwszym spotkaniu w oparciu o propozycje i oczekiwania uczestników
  • wykorzystanie TIK w zakresie niezbędnym do realizacji zadań w sieci
Wymiar
20 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
0 zł