Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Zabawy z tekstem literackim systemu edukacja przez ruch D. Dziamskiej – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Cele

- wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela o ciekawe pomysły prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem elementów edukacji przez ruch

Tematyka

- sposób przygotowania tekstu literackiego do zabaw i ćwiczeń z dzieckiem

- praca z tekstem literackim i papierowymi zabawkami

- różne techniki i ćwiczenia systemu edukacja przez ruch

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
64 zł