Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Elementy autoprezentacji w pracy nauczyciela i w wystąpieniach ucznia – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- przygotowanie nauczycieli do wystąpień publicznych i zajęć z młodzieżą

Tematyka

- ćwiczenia wspierające autoprezentację (mowa ciała, modulacja głosu, dynamika wypowiedzi)

- propozycje ćwiczeń do pracy z uczniami w zakresie autoprezentacji

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
64 zł