Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Origami kopalnią pomysłów do pracy z dzieckiem – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Cele

- wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez wykorzystanie metody origami do rozwoju wszechstronnego dziecka/ucznia

Tematyka

- podstawy origami

- poznanie techniki origami płaskie z kół, kwadratów i trójkątów równobocznych

- jak składanie papieru wpływa na rozwój podstawowych umiejętności uczenia się

- ćwiczenia praktyczne

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
64 zł