Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Sztuka mówienia. Jak panować nad ciałem i prawidłowo posługiwać się aparatem mowy – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- przygotowanie nauczycieli do prawidłowego posługiwania się aparatem mowy – podstawowe umiejętności

Tematyka

- jak dbać o głos, świadomość budowy i pracy aparatu mowy

- artykulacja, manipulacja samogłoskami, pauzami – ich wpływ na kształt wypowiedzi

- techniki panowania nad tremą

- ekspresja ciała, właściwa postawa ciała – jej wpływ na prezentację

- samokontrola ciała – umiejętność panowania nad przyruchami

- gest i jego znaczenie; harmonia myśli, słowa i gestu

- wykorzystanie zdobytych umiejętności w przygotowywaniu uczniów do występów publicznych

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
128 zł