Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Eksperymenty przyrodnicze w pracowni Pasco –warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli fizyki i przedmiotów przyrodniczych
Cele
  • zwiększenie skuteczności działań nauczycieli na rzecz zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi poprzez przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń
  • kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
Tematyka
  • rozbudzanie zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi metodą nauczania przez dociekanie
  • regularne włączanie doświadczeń w proces nauczania, przykładowe eksperymenty: badanie ruchu, wyznaczanie współczynnika tarcia, fale i dźwięki; fotosynteza; pomiar pH i stężenia CO2
  • możliwości wykorzystania pracowni mobilnej KPCEN na zajęciach z uczniami – inne praktyczne ćwiczenia
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
80 zł