Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Challenge jako nauka przez zabawę
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkoli oraz języka angielskiego na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym
Cele

Poznanie i wykorzystanie metody do nauki i współpracy z wykorzystaniem doświadczeń mediów społecznościowych

Tematyka

Stawianie celów, jako prosty sposób na życie

Nacobezu w szkole, czyli Challenge krok po kroku

Od Challengu do nawyku

Od zabawy do nauki, czyli wzajemna motywacja

Upowszechnianie Challengu w mediach społecznościowych z wykorzystaniem TIK

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska-Polcyn (881-93-00-97)
Współprowadzący
Justyna Miklaszewska-Polcyn (881-93-00-97),
Opłaty
64 zł