Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Stawiam na … Odwróconą lekcję!
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
Dla nauczycieli wszystkich typów edukacji
Cele

praktykowanie indywdulaizacji w procesie dydaktycznym poprzez umiejętność angażowania ucznia w procesie edukacyjnym oraz ksztaltowanie świadomego wykorzystywania źródeł i na rzędzi informacyjnych

Tematyka

Dlaczego "Odwrócona lekcja"?

Słów kilka o metodzie

"Odwrócona lekcja" krok pokroku

Wykorzystanie TIK w "Odwróconej lekcji"

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska-Polcyn (881-93-00-97)
Opłaty
48 zł