Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Angielski mimochodem, czyli elementy języka obcego na innych przedmiotach
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
Dla nauczycieli wszystkich typów edukacji
Cele

Zapoznanie nauczyciela z metadami wyzwalającymi u ucznia potencjał intelektualny oraz zdolność myślenia analitycznego i twórczego

 

Tematyka

Dlaczego warto wprowadzać język angielski na lekcjach?

Metodyka wprowadzania języka angielskiego jako drugiego

Przykładowe gry i zabawy

Od zabawy do dwujęzyczności - “Na czym polega dwujęzyczność?”

Obopólna rola mentora

Dobre praktyki z wykorzystaniem TIK

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska-Polcyn (881-93-00-97)
Współprowadzący
Justyna Miklaszewska-Polcyn (881-93-00-97),
Opłaty
64 zł