Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wymagania na egzaminie ósmoklasisty 2023 - matematyka
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli matematyki w szkole podstawowej
Cele

a) Przedstawienie wymagań egzaminu ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2022-2023.

b)Przedstawienie praktycznego aspektu zmian na przykładzie zadań
z arkuszy egzaminacyjnych.

c) Przekazanie wskazówek do przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2023 roku.

Tematyka

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty na rok szkolny 2022-2023 w stosunku do roku 2019-2020.

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Opłaty
0 zł