Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Zmiany na egzaminie maturalnym z historii - rok szkolny 2022/23
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli historii
Cele

Zapoznanie z nowymi podstawami prowadzenia egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym od 2023 r.

Tematyka
  1. Założenia nowej podstawy programowej na poziomie rozszerzonym a wymagania maturalne.
  2. Nowe arkusze egzaminacyjne.
  3. Egzaminy próbne nowej matury.
  4. Dyskusja, problemy wiążące się z nowym podejściem do egzaminu maturalnego - konsultacje
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Monika Kwidzyńska (797-46-66-18)
Współprowadzący
Zofia Spalińska (881-93-33-55),
Opłaty
0 zł