Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Trening umiejętności wychowawczych nauczyciela z elementami edukacji matematycznej
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli przedszkola Aniołowo w Świeciu
Cele

doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela wychowawcy

Tematyka
1.Dlaczego emocje są  ważne w edukacji
2.Przykłady na radzenie sobie z trudnymi emocjami
3.Przykłady na budowanie dojrzałości emocjonalnej u dzieci poprzez edukację matematyczną.
Wymiar
3 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Opłaty
0 zł