Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Szkolenie z wykorzystania metody eksperymentu naukowego w edukacji
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczyciele Gminy Golub-Dobrzyń realizujący projekt "Większa wiedza - lepsza przyszłość"
Cele
  1. upowszechnienie eksperymentów i doświadczeń przyrodniczych jako głównej strategii uczenia przedmiotów przyrodniczych i kształcenia myślenia naukowego;
  2. pomoc nauczycielom w przeprowadzeniu eksperymentu naukowego, uwzględniającego wszystkie jego etapy: od postawienia tezy do analizy i prezentacji uzyskanych wyników;
  3. poznanie dobrych praktyk nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz kształtowania myślenia naukowego;
  4. uświadomienie, że nauczyciele nie mogą dłużej pełnić funkcji nieomylnego i wszechwiedzącego guru, a raczej powinni stawać się tutorami wspomagającymi dzieci w tworzeniu ich własnych zasobów wiedzy.
Tematyka
  1. Teoretyczne założenia metod badawczych.
  2. Założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie wprowadzania metod eksperymentu naukowego do nauczania fizyki, biologii, chemii, geografii w szkole podstawowej.
  3. Webquesty, jako pomoc nauczyciela oraz przykład dobrej praktyki w tworzeniu  i upowszechnianiu projektów badawczych..
  4. Metoda IBSE jako jedna z wielu metod badawczych.
  5. Korzyści płynące z wykorzystania metod badawczych w edukacji.
  6. Wolne eksperymentowanie i badanie.
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Współprowadzący
Barbara Iwanowska (881-93-34-12), Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł