Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Nowoczesne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
Cele
  • zwiększenie skuteczności działań nauczycieli na rzecz zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi poprzez metodę nauczania przez dociekanie
  • przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń, kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
Tematyka
  • rozbudzanie zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi metodą nauczania przez dociekanie
  • regularne włączanie doświadczeń w proces nauczania, przykładowe eksperymenty: badanie ruchu, prawo Archimedesa w praktyce; fotosynteza; pomiar pH i stężenia CO2
  • wykorzystanie zasobów Internetu w planowaniu zajęć i praktyczne wykorzystanie narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć przy użyciu nowoczesnych i kreatywnych metod nauczania przedmiotów ścisłych
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
80 zł