Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Postawy obywatelskie i patriotyczne uczniów naszej szkoły
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Wychowanie
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
500 zł