Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kompetencje wychowawcze
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chodczu w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki w Chodczu"
Cele

Wyposażenie nauczycieli w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą wybranych form pracy z dziećmi i młodzieżą sprzyjających rozwijaniu kompetencji społecznych i wychowawczych.

Tematyka

Być dobrym wychowawcą:

 • ABC savoir vivre,
 • Budowanie systemu współpracy między uczniami i nauczycielami,
 • Diagnoza potrzeb zespołu wychowanków a program wychowawczy,
 • Jak skutecznie współpracować z rodzicami uczniów.

Z poradnika wychowawcy klasy:

 • Jak budować zespół klasowy,
 • Jak się uczy mózg, czyli podstawy neurologii uczenia się i neurodydaktyki,
 • Innowacje i eksperymenty pedagogiczno-wychowawcze w szkole podstawowej,
 • Biblioterapia w pracy wychowawcy,
 • Coaching w pracy wychowawcy,
 • Pomysły na atrakcyjne zajęcia świetlicowe,
 • Wolontariat – rola i misja. Sposoby działania w ramach wolontariatu,
 • Wychowanie do mądrego korzystania z cyberprzestrzeni.

Rozwijanie umiejętności pracy z klasą jako grupą społeczną:

 • Doskonalenie komunikacji interpersonalnej w relacji nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic
 • Sztuka prowadzenia lekcji wychowawczych,
 • Ćwiczenia relaksacyjne w praktyce pedagogicznej,
 • Asertywność – czym jest, czy można się jej nauczyć,
 • Emocje – jak je wyrażać,
 • Emocje u dzieci - jak je rozpoznawać i jak na nie reagować,
 • Humor w relacjach nauczycielsko-uczniowskich.
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska-Polcyn (881-93-00-97)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł