Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Eksperyment pedagogiczny
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
n-li SP w Brzozowie, Kijewie Królewskim i Trzebczyku
Cele

 

  • upowszechnienie eksperymentów, w szczególności doświadczeń przyrodniczych jako głównej strategii uczenia przedmiotów przyrodniczych i kształcenia myślenia naukowego;
  • pomoc nauczycielom w przeprowadzeniu eksperymentu naukowego, uwzględniającego wszystkie jego etapy: od postawienia tezy do analizy i prezentacji uzyskanych wyników;
  • poznanie dobrych praktyk nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz kształtowania myślenia naukowego;

 

Tematyka

 

  1. Teoretyczne założenia eksperymentu w pedagogice.
  2. Założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie wprowadzania metod eksperymentu naukowego do nauczania przyrody, fizyki, biologii, chemii, geografii w szkole podstawowej.
  3. Metoda IBSE jako przykład metody badawczej.
  4. Korzyści płynące z wykorzystania metod badawczych w edukacji.
  5. Wolne eksperymentowanie i badanie - od postawienia tezy do analizy i prezentacji uzyskanych wyników.
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
200 zł