Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Doceniony na WF-ie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczyciele wychowania fizycznego
Cele

Aktualizacja wiedzy w zakresie  kryteriów i obszarów oceniania na lekcji WF

Tematyka

> Kryteria i obszary oceniania z wychowania fizycznego w oparciu o istotne akty prawne,

Wspierająca rola oceny ucznia na WF-ie,

Wymiana doświadczeń związanych z ocenianiem uczniów,

Dobrostan nauczyciela wychowania fizycznego,

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Jarosław Rybszleger (797-46-66-22)
Opłaty
0 zł