Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Aktywizowanie dzieci poprzez gry i zabawy ruchowo-rekreacyjne –część praktyczna
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli edukacji przedszkolnej i szkolnej
Cele

- wzbogacenie warsztatu pracy o ciekawe pomysły na zajęcia ruchowe, rekreacyjne i śródlekcyjne

- poprawa kondycji fizycznej

Tematyka

- metodyka nauczania gier i zabaw ruchowych

- kreatywne zajęcia w terenie

- ćwiczenia śródlekcyjne

- realizacja i udział w prezentowanych grach i zabawach rekreacyjnych

- prowadzący szkolenie doradzca metodyczny ds. wychowania fizycznego

Termin szkolenia 08.12.2022 r. godz.16:30 - 19:30 Szkolenie stacjonarne w Zespole Szkół w Czernikowie.

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
64 zł