Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kodowanie na dywanie i programowanie robotów
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
dla nauczycieli ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu w projekcie "Zostań Omnibusem III"
Cele

Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zabawy rozwijające logiczne myślenie i algorytmiczne myślenie

Tematyka

Gry dydaktyczne: matematyczne i logiczno strategiczne

Co to jest kod? - doświadczanie czym jest kodowanie

Tworzenie skryptów bez komputera wykorzystując: klocki, kubeczki, kartki itp.

Mata edukacyjna i kolorowe kubeczki - propozycje aktywności

Programowanie w świetle nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej

Włączanie elementów kodowania do zajęć edukacyjnych z zakresu różnych edukacji

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł