Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Dzień Bezpiecznego Internetu: Cyfrowe bezpieczeństwo w szkole
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Cele
  • Doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczyciela w zakresie cyfrowego bezpieczeństwa
Tematyka
  • Zagrożenia w sieci
  • E-uzależnienia i fonoholizm
  • Wizerunek online
  • Seksting
  • FOMO – lęk przed odłączeniem
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
0 zł