Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Jak motywować swoje dziecko do nauki? Wskazówki dla rodziców
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
500 zł