Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystywanie metod eksperymentu naukowego w edukacji
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
n-li gminy Unisław w ramach projektu LABORATORIUM WIEDZY - podnoszenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy
Cele

podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania metod eksperymentu naukowego

Tematyka

a) upowszechnienie eksperymentów i doświadczeń jako głównej strategii uczenia przedmiotów przyrodniczych i kształcenia myślenia naukowego;

b) pomoc nauczycielom w przeprowadzaniu eksperymentu naukowego, uwględniającego wszystkie jego etapy: od postawienia tezy do analizy i prezentacji uzyskanych wyników;

c) poznanie dobrych praktyk nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz kształtowania myślenia naukowego

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł