Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystanie WebQuest do realizacji projektu edukacyjnego - konsultacje zbiorowe dla uczestników Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych XIII edycja
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli szkół uczestniczących w Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Projektów Edukacyjnych XIII edycja
Cele
  • zastosowanie WebQuest w realizacji projektów
  • instrukcja umieszczenia WebQuestów na bloggerze
Tematyka

Metoda WebQuest – założenia ogólne

Prezentacja przykładowych WebQuestów

Szablon WebQuest dla uczestników festiwalu

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Współprowadzący
Ewa Kondrat (881-93-12-18),
Opłaty
0 zł