Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
KONFERENCJA Druk 3D w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” oraz inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczyciela w zakresie druku 3D i innych umiejętności związanych z „Laboratoriami Przyszłości”

Tematyka

Wykład:
Projektowanie 3D i druk 3D oraz inne przykłady praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności uczniów wyniesionych z lekcji informatyki – Grażyna Koba (autorka podręczników do informatyki).
Warsztaty:
1. Praktyczne zasady dotyczące druku 3D i przygotowanie modelu 3D do wydruku – Krzysztof Fortuna (nauczyciel informatyki, ekspert druku 3D).
2. Porównanie narzędzi do tworzenia grafiki: trójwymiarowej 3D (SketchUp i Tinkercad) i dwuwymiarowej z wykorzystaniem grafiki żółwia (Python) – Grażyna Koba.
 

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
0 zł