Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystywanie metod eksperymentu naukowego w edukacji
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chodczu w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki w Chodczu"
Cele

zwiększenie skuteczności działań nauczycieli na rzecz zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi poprzez przeprowadzanie obserwacji, eksperymentów i doświadczeń

Tematyka
  • Metody aktywizujące w realiach polskiego systemu oświaty – przeszkody i wyzwania stawiane przed nauczycielami,
  • Czym jest obserwacja i jak można ją zastosować na swoim przedmiocie?
  • Czym jest doświadczenie i jak można je zastosować na swoim przedmiocie?
  • Czym jest eksperyment i jak można go zastosować na swoim przedmiocie?
  • Zestawienie porównawcze obserwacji, doświadczenia i eksperymentu,
  • Jak z eksperymentu, najczęściej będącego jedynie pokazem, zrobić metodę aktywizującą?
  • Przykłady dobrych praktyk z wykorzystaniem metody eksperymentu,
  •  Projektowanie eksperymentu na moim przedmiocie,
  • Prezentacja i omówienie projektów, Pytania kontrolne omawiane wspólnie.
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Współprowadzący
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91),
Opłaty
0 zł