Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Tydzień mózgu. Zdrowie mózgu w twoich rękach
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
zainteresowanych nauczycieli
Cele

propagowanie wiedzy o pracy mózgu

Tematyka

17.03.2023 r. piątek, od 17.00

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Współprowadzący
Ewa Kondrat (881-93-12-18),
Opłaty
0 zł