Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
GIS – wykorzystanie dostępnych źródeł informacji geograficznej w procesie dydaktycznym – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli geografii wszystkich poziomów edukacyjnych, nauczyciele klas 1 -4
Cele
  • zapoznanie z dostępnymi narzędziami GIS, nabycie umiejętności wykorzystywania narzędzi GIS w procesie dydaktycznym
Tematyka
  • kwerenda po narzędziach GIS: Google Earth, Google Maps, Geoportal, internetowe atlasy i atlasy interaktywne
  • opracowanie scenariuszy lekcji lub  zajęć przy wykorzystaniu narzędzi GIS
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
40 zł