Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Ocenianie uczniów – od wymagań do oceny, pułapki w ocenianiu
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
500 zł