Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Internetowy atlas geograficzny województwa kujawsko-pomorskiego – wykorzystanie na lekcji geografii w klasie VII – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli geografii
Cele
  • nabycie umiejętności posługiwania się atlasem internetowym, wykorzystanie atlasu podczas realizacji podstawy programowej z geografii
Tematyka
  • posługiwanie się atlasem, przykładowe możliwości jego wykorzystania, tworzenie własnych map
  • opracowanie scenariusza zajęć terenowych z wykorzystaniem atlasu
  • przygotowanie scenariusza lekcji do realizacji podstawy programowej: własny region i „mała ojczyzna”
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
40 zł