Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli stażystów
Cele
  • nabycie wiedzy na temat podstaw prawnych uzyskiwania stopni awansu zawodowego
  • nabycie umiejętności: tworzenia planów i sprawozdań oraz prezentacji dorobku nauczycielskiego podczas postępowania egzaminacyjnego
Tematyka
  • analiza aktów prawnych w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli
  • rozwój zawodowy nauczyciela – koncepcje
  • planowanie, realizacja i ewaluacja działań edukacyjnych
  • pojęcie dorobku nauczycielskiego i sposoby jego prezentacji
  • przykłady działań spełniających wymagania kwalifikacyjne
  • zasady współpracy z opiekunem stażu - postępowanie egzaminacyjne i zasady autoprezentacji
  • konsultacje indywidualne dla nauczycieli
Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
80 zł