Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Polonistyczne manewry – aktywny uczeń na lekcjach języka polskiego – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Dla
nauczycieli języka polskiego szkoły podstawowej
Cele
  • doskonalenie warsztatu nauczycieli w zakresie planowania zajęć z wykorzystaniem różnorodnych technik i metod pracy
Tematyka
  • zasoby uczniowskie a realizacja podstawy programowej
  • przyjazne  pisanie
  • lektury bez stresu
  • funkcjonalne notatki uczniowskie
  • kahoot, pokój zagadek, memy, lapbook, komiks i inne sposoby na przetwarzanie i utrwalanie wiedzy
Wymiar
12 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
120 zł