Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Jak rozwijać kompetencje kluczowe czytanie i pisanie nie tylko na lekcjach języka polskiego
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Edukacja humanistyczna / biblioteki i świetlice szkolne
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
500 zł