Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – kurs, forma e-learningowa
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli kontraktowych
Cele
  • nabycie wiedzy na temat podstaw prawnych uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
  • nabycie umiejętności: tworzenia planów rozwoju zawodowego i  sprawozdań oraz prezentacji dorobku nauczycielskiego podczas postępowania egzaminacyjnego
Tematyka
  • analiza aktów prawnych w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  • rozwój zawodowy nauczyciela – koncepcje
  • planowanie, realizacja i ewaluacja działań edukacyjnych
  • pojęcie dorobku nauczycielskiego i sposoby jego prezentacji
  • przykłady działań spełniających wymagania kwalifikacyjne
  • zasady współpracy z opiekunem stażu. postępowanie egzaminacyjne i zasady autoprezentacji
  • konsultacje indywidualne dla nauczycieli

Skolenie stacjonarne trwa 8 godzin, cena 80zł

Szkolenie w formie zdalnej: 21.05  4 godziny i 25.05 2 godziny, cena 40zł

Wymiar
6 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
40 zł