Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Analiza wyników egzaminu maturalnego z geografii w roku szkolnym 2018/19 – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli geografii szkół ponadpodstawowych
Cele
  • zapoznanie z wynikami nowej matury  z geografii na przestrzeni lat od 2016 r. – nabycie umiejętności analizy jakościowej egzaminu zewnętrznego
Tematyka
  • sposoby analizy jakościowej, wyprowadzanie wniosków dla nauczyciela do rozwoju własnego i rozwoju pracy szkoły
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
40 zł