Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Gramy w szachy – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele
  • przygotowanie do prowadzenia zajęć szachowych w klasach I–III SP
Tematyka
  • szachownica i jej opis
  • podstawowe terminy szachowe
  • bierki i ich możliwości
  • matowanie
  • analiza przykładowych partii
  • przepisy gry - kodeks szachowy
  • organizacja turniejów szachowych w szkole
  • historia szachów
  • wskazówki metodyczne
Wymiar
32 godzin
Kierownik
Marzenna Wierzbicka (881-93-42-56)
Opłaty
320 zł