Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Odpowiedzialność prawna nauczyciela
Rodzaj
Szkolenia rad pedagogicznych
Dział
Oferta spoza informatora
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
500 zł