Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Matematyka czynnościowa, a nie papierowa – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele
  • wzbogacenie warsztatu pracy o poznanie i zastosowanie  metod oraz formy pracy sprzyjających czynnościowemu nauczaniu matematyki  
Tematyka
  • kompetencje matematyczne
  • wnioski z raportu NIK „Matematyka do poprawy”
  • gry i zabawy matematyczne
  • czynnościowe rozwiązywanie zadań tekstowych
  • teksty matematyczne
  • wykorzystanie środków dydaktycznych
  • bezpodręcznikowe nauczanie matematyki?
Wymiar
16 godzin
Kierownik
Marzenna Wierzbicka (881-93-42-56)
Opłaty
160 zł