Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Wychowanie do wartości – „Etyka nie tylko dla smyka”. Praca z poradnikiem dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele
  • przygotowanie nauczycieli do realizacji treści społeczno- etycznych z wykorzystaniem poradnika „Etyka nie tylko dla smyka”

Tematyka
  • realizacja zagadnień społeczno-etycznych w podstawie programowej dla edukacji wczesnoszkolnej
  • kształtowanie postaw społeczno-etycznych uczniów I etapu edukacyjnego - metodyka
  • wykorzystanie poradnika „Etyka nie tylko dla smyka”  w bieżącej pracy nauczyciela
  • analiza scenariuszy
Wymiar
12 godzin
Kierownik
Marzenna Wierzbicka (881-93-42-56)
Opłaty
120 zł