Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Metoda projektu dla uczestników Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych XIV edycja - konsultacje zbiorowe
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli szkół uczestniczących w Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Projektów Edukacyjnych XIV edycja
Cele

upowszechnienie metody projektu poprzez zapoznanie z etapami, dokumentacją i walorami edukacyjnymi projektu

Tematyka

Metoda projektu– założenia ogólne i szczegółowe

Metoda projektu przepustką do kompetencji przyszłości

Prezentacja przykładowych projektów edukacyjnych laureatów minionych edycji Festiwalu

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
0 zł