Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Agnieszka Chabros konsultantka ds. języków obcych 881-93-00-95 e-mail: Agnieszka.Chabros@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Kreatywność na lekcji języka obcego (angielski/hiszpański) jako kompetencja kluczowa – kurs
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie A2 plus
Kurs języka angielskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B2 przygotowujący bezpośrednio do egzaminu B2
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie podstawowym A1
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie średnio zaawansowanym B1 plus
Kurs języka hiszpańskiego dla nauczycieli na poziomie zaawansowanym B2 plus
Coaching – podstawowe narzędzia przydatne w szkole - kurs
Jak przygotować ucznia do wypowiedzi pisemnej na maturze z języka obcego (angielski/hiszpański/niemiecki) – kurs
Jak przygotować uczniów do wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego – strategie dla ucznia i nauczyciela – kurs
Strategie rozwiązywania zadań otwartych na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego – kurs
Szkolenia rad pedagogicznych
Każdy nauczyciel może być coachem (stacjonarnie, zdalnie)
Podstawowe narzędzia coachingowe do wykorzystania na godzinie wychowawczej (stacjonarnie, zdalnie)
Metody pracy rozwijające umiejętności uczniów sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego (stacjonarnie, zdalnie)
Kreatywna lekcja (stacjonarnie, zdalnie)