Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Barbara Iwanowska konsultantka ds. przedmiotów przyrodniczych 881-93-34-12 e-mail: Barbara.Iwanowska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Doświadczenia na lekcjach chemii
Kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych: prosto, ciekawie, użytecznie
Kryminalistyka na przedmiotach przyrodniczych – warsztaty
Metody aktywne rozwijające kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii – warsztaty
Obserwacje i zajęcia terenowe w realizacji podstawy programowej z biologii w szkole podstawowej – kurs
Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych
Metoda Projektu. Nauczanie przez eksperymentowanie.
Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników, e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007 – 2013 i 2014 – 2020
Jak wykorzystać platformę EDUPOLIS na lekcjach przyrody, chemii i biologii
Szkolenia rad pedagogicznych
Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na przykładzie strategii nauczania wyprzedzającego
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły
Kompetencje kluczowe w nowej podstawie programowej
Rozwijanie kreatywności u uczniów
Sieci współpracy i samokształcenia
Narzędzia cyfrowe przydatne przyrodnikom