Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Barbara Iwanowska konsultantka ds. nowoczesnych technologii w przedmiotach przyrodniczych 881-93-34-12 e-mail: Barbara.Iwanowska@kpcen-torun.edu.pl
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Doświadczenia na lekcjach chemii – kurs
Kryminalistyka na przedmiotach przyrodniczych – kurs
Rozwijanie kompetencji kluczowych na matematyce i przedmiotach przyrodniczych – kurs
Śladami ekologii na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego i obszarach objętych działaniami kopalni węgla brunatnego Konin – wyjazd studyjny
Wykorzystanie metody WebQuest przy realizacji projektów edukacyjnych – webinar
Metoda projektu dla uczestników Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych XIV edycja - konsultacje zbiorowe
Metoda WebQuest w realizacji projektów edukacyjnych - konsultacje zbiorowe dla uczestników Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych XIV edycja
Szkolenia rad pedagogicznych
Metody rozwijające kreatywność dzieci i młodzieży (zdalnie)
Nauczanie przez eksperymentowanie – (stacjonarnie)
Nauczanie przez eksperymentowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (stacjonarnie)
Canva w edukacji (zdalnie)
Metody aktywne wykorzystujące TIK (zdalnie)
Analiza jakościowa wyników egzaminu ósmoklasisty jako warunek rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły (stacjonarnie, zdalnie)
Co wpływa na mózg w procesie uczenia się? (zdalnie
Jak nauczyć dziecko uczenia się? (zdalnie)
Kompetencje przyszłości (zdalnie)
Skuteczna informacja zwrotna (zdalnie)
Sieci współpracy i samokształcenia
Laboratoria Przyrodnicze