wtorek, 13 październik 2015 godz. 23:16

log in

 
 
Dzień Edukacji Narodowej w KPCEN

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa,
ten może być nauczycielem innych.

Kartezjusz

Dzień Edukacji Narodowej jest, jak co roku, okazją do miłych spotkań, rozmów, ale również czasem refleksji nad pracą nauczycieli i rolą, jaką pełnią w życiu uczniów i całego społeczeństwa.

Konsultanci, pracownicy administracji oraz zaproszeni goście zebrali się 13 października 2015 r., aby świętować ten szczególny dzień. Małgorzata Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu powitała wszystkich serdecznie. Podkreśliła zaangażowanie konsultantów we wspieranie nauczycieli w ich codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Zwróciła uwagę, że działania wykonywane przez pracowników KPCEN w Toruniu są na najwyższym poziomie, dlatego nauczyciele korzystają z naszej oferty doskonalenia: warsztatów, kursów, seminariów oraz szkoleń dla rad pedagogicznych, a konferencje gromadzą dużą liczbę pedagogów i osób związanych z edukacją. Placówka rozwija się i jest identyfikowana w środowisku.

więcej...

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa,
ten może być nauczycielem innych.

Kartezjusz

Dzień Edukacji Narodowej jest, jak co roku, okazją do miłych spotkań, rozmów, ale również czasem refleksji nad pracą nauczycieli i rolą, jaką pełnią w życiu uczniów i całego społeczeństwa.

Konsultanci, pracownicy administracji oraz zaproszeni goście zebrali się 13 października 2015 r., aby świętować ten szczególny dzień. Małgorzata Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu powitała wszystkich serdecznie. Podkreśliła zaangażowanie konsultantów we wspieranie nauczycieli w ich codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Zwróciła uwagę, że działania wykonywane przez pracowników KPCEN w Toruniu są na najwyższym poziomie, dlatego nauczyciele korzystają z naszej oferty doskonalenia: warsztatów, kursów, seminariów oraz szkoleń dla rad pedagogicznych, a konferencje gromadzą dużą liczbę pedagogów i osób związanych z edukacją. Placówka rozwija się i jest identyfikowana w środowisku.

Przyszedł czas na wręczenie Nagród Dyrektora.
Nagrodzeni konsultanci:
- Wacław Kozłowski
- Iwona Michałek
- Marzenna Wierzbicka
Nagrodzeni pracownicy administracji:
- Wanda Dytrych
- Zofia Olkiewicz
- Elżbieta Poksińska
- Paweł Zawadzki
- Edward Zyblewski
Nagrodą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego została wyróżniona Grażyna Szczepańska, wicedyrektor KPCEN w Toruniu.

Małgorzata Trzeciak złożyła wszystkim życzenia sukcesów w pracy, spokoju i radości i zaprosiła do wspólnego świętowania.

IV edycja Interdyscyplinarnego Konkursu o Wielkich Polakach dla uczniów gimnazjów
Zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji Interdyscyplinarnego Konkursu o Wielkich Polakach dla uczniów gimnazjów.
W roku szkolnym 2015/2016 tematem konkursu jest
Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński na tle historii polskiego Kościoła w latach 1901-1981
Regulamin, literatura i informacje na stronie organizatora Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku http://www.gorsk.org.pl/
W załączniku skrócona wersja informacji o konkursie.

folder - konkurs cz. 1, folder - konkurs cz. 2

MATURA Z MATEMATYKI - konferencja
Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
zapraszają
nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych
na wojewódzką konferencję z cyklu
MATURA Z MATEMATYKI
która odbędzie się 26 października 2015 r. w godz. 16.00 – 18.00.
w auli dawnego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu
ul. H. Sienkiewicza 38
KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA
W związku z ograniczoną liczbą miejsc prosimy o zapisy do 18 października 2015r. na adres:
agnieszka.przybyszewska@kpcen-torun.edu.pl lub m.matematyka2@metodycy.torun.pl
podając imię i nazwisko oraz miejsce pracy.
Pobierz program

O sztuce w KPCEN

Krótka historia światła, czyli wprowadzenie do interpretacji sztuki to tytuł konferencji zorganizowanej przez KPCEN w Toruniu oraz Stowarzyszenie Fala Kultury, która odbyła się 6 października 2015 r.. W pierwszej części spotkania Marta Dobrowolska - Kierył, przedstawicielka stowarzyszenia zapoznała słuchaczy z jego działalnością i celami. Następnie uczestnicy konferencji wysłuchali niezwykle ciekawego wykładu połączonego z pokazem slajdów dr Olgi Kłosiewicz, która opowiedziała o zmieniającej się poprzez wieki koncepcji postrzegania roli światła w malarstwie i architekturze.

więcej...

Krótka historia światła, czyli wprowadzenie do interpretacji sztuki to tytuł konferencji zorganizowanej przez KPCEN w Toruniu oraz Stowarzyszenie Fala Kultury, która odbyła się 6 października 2015 r.. W pierwszej części spotkania Marta Dobrowolska - Kierył, przedstawicielka stowarzyszenia zapoznała słuchaczy z jego działalnością i celami. Następnie uczestnicy konferencji wysłuchali niezwykle ciekawego wykładu połączonego z pokazem slajdów dr Olgi Kłosiewicz, która opowiedziała o zmieniającej się poprzez wieki koncepcji postrzegania roli światła w malarstwie i architekturze.

W części warsztatowej zostały omówione przykładowe scenariusze, które będą mogły być wykorzystane na zajęciach przez polonistów i nauczycieli wiedzy o kulturze. Wiodącymi tematami warsztatu były: symbolika solarna i kreowanie przestrzeni za pomocą światła dawniej i dziś oraz krytyczne i twórcze wykorzystanie tradycji na przykładzie secesyjnych, awangardowych i współczesnych nawiązań do ikony.

Na koniec przedstawiono zasady konkursu fotograficznego Współczesna pieta adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nauczyciele otrzymali plakaty promujące konkurs. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na stronie: http://www.falakultury.pl/ i http://www.lekcjemuzealne.com.pl/

Wobec dużego zainteresowania uczestników planowane jest w II semestrze kolejne spotkanie. Jego tematyka będzie uwzględniała założenia matury z języka polskiego, dotyczące celowego wykorzystania tekstów kultury na egzaminie maturalnym.
Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zaproszenie do udziału w projekcie
Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
zapraszają nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół, a także przedszkoli,
do udziału w projekcie
Edukacja międzykulturowa i antydyskryminacyjna.
Różnorodność w(śród) nas
wspomagającym szkoły, nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy, psychologów i pedagogów
szkolnych w realizacji zadań wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego
poprzez wyposażenie ich w praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki edukacji
międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

więcej...
Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
zapraszają nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół, a także przedszkoli,
do udziału w projekcie
Edukacja międzykulturowa i antydyskryminacyjna.
Różnorodność w(śród) nas
wspomagającym szkoły, nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy, psychologów i pedagogów
szkolnych w realizacji zadań wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego
poprzez wyposażenie ich w praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki edukacji
międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Wyłoniono już koordynatorów regionalnych jako ekspertów edukacji międzykulturowej, którym w KPCEN w Toruniu została Regina Strzemeska. W ramach projektu koordynatorzy przeszkolą chętnych nauczycieli, którzy zostaną liderami edukacji międzykulturowej w szkołach. Proponujemy 16 godzin bezpłatnego szkolenia, zaopatrzenie w materiały i pomoc liderom w szkoleniu rady pedagogicznej w zakresie tej tematyki. Szkolenia dla liderów planowane są na grudzień, szkolenia rad (prowadzone przez liderów) powinny odbyć się w grudniu/styczniu. Osoby i szkoły chętne do współpracy proszone są o zgłaszanie się do Reginy Strzemeskiej do 16 listopada 2015 r., nr tel. 881-93-34-26

e-mail: Regina.Strzemeska@kpcen-torun.edu.pl)
Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
organizuje
Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej.
Uzyskanie świadectwa ukończenia kursu uprawnia do zajmowania stanowisk kierowniczych
zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 10.09.2002 r.
Planowane rozpoczęcie zajęć – listopad 2015 r., zakończenie – czerwiec 2016 r.
Program kursu opracowany jest na podstawie realizowanego przez MEN projektu Przywództwo Edukacyjne

ZAPISZ SIĘ

Szczegółowych informacji udziela Wiesława Kuban, kierownik kursu, nr tel. 881 93 44 85.
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA - ZAPRASZAMY
Wojewódzka konferencja - Partnerstwa na rzecz kształcenia zawodowego – Europa, Polska, region

Podczas konferencji wojewódzkiej Partnerstwa na rzecz kształcenia zawodowego – Europa, Polska, region, która odbyła się 7 października 2015r. w Toruniu w Urzędzie Marszałkowskim zaprezentowano korzyści wynikające ze współpracy szkół z pracodawcami.

więcej...

Podczas konferencji wojewódzkiej Partnerstwa na rzecz kształcenia zawodowego – Europa, Polska, region, która odbyła się 7 października 2015r. w Toruniu w Urzędzie Marszałkowskim zaprezentowano korzyści wynikające ze współpracy szkół z pracodawcami.

Artur Janas dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu postawił m.in. takie pytania cyt.: Czy będzie praca, gdzie i dla kogo? Dla kogo kształcimy? Co trzeba wiedzieć i umieć, aby zarobić na życie i razem z uczestnikami próbował odpowiedzieć na te pytania. Janusz Bokser zaś omówił relacje zachodzące między rynkiem pracy, edukacją a pracodawcami omówił też trendy wpływające na rozwój gospodarki rynku pracy w XXI wieku. Zaprezentował również kompetencje przyszłości i oczekiwania pracodawców wśród których wymienił: uczenie się nowych obowiązków, radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami, umiejętność pracy zespołowej, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, komunikatywność, samodzielność itd. Starszy wizytator KO w Toruniu Czesław Stawikowski wskazał najważniejsze dokumenty strategiczne UE, OECD i Polski dotyczące kształcenia zawodowego, w których jednym z przewidzianych działań jest tworzenie partnerstw. Podkreślał, jak ważne jest aby uczniowie kształcili się na rzeczywistych stanowiskach pracy i że tylko współpraca i współdziałanie na różnych poziomach zapewni odpowiednią edukację dla rynku pracy.

Czesław Ficner z-ca dyrektora Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji w Toruniu zaprezentował strategię edukacji województwa kujawsko-pomorskiego, wskazywał cele i programy, które będą przyczyniały do promocji i rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym województwie. Na temat metodologii tworzenia strategii wypowiedział się Czesław Stawikowski. Zaś o monitorowaniu realizacji Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020 mówił Łukasz Kosiński – główny specjalista w Referacie Strategii i Jakości Edukacji w Bydgoszczy.

Dobre praktyki w zakresie partnerstw w szkole zawodowej i jej otoczeniu prezentowali: Justyna Orłowska (TOWIMOR SA w Toruniu), która wskazywała korzyści jakie osiąga firma ze współpracy z toruńską szkoła zawodową zaś Zbigniew Piotrowski dyrektor CKU w Gronowie, prezentował korzyści płynące ze współpracy z pracodawcami i realizacji różnych projektów dla szkoły i uczniów.

Danuta Oleksiak konsultant W-MODN w Elblągu przekonywała uczestników konferencji, że Zawody unikatowe są pomysłem na atrakcyjną szkołę zawodową. Szkoła ma ciekawą i bogatą ofertę edukacyjną, wyróżnia się, pogłębia współpracę z pracodawcami a tym samym zwiększa szanse na zatrudnienie absolwentów szkoły. Zawód unikatowy: jednostkowy, jedyny, nadzwyczajny, niepowtarzalny, niesamowity, rzadko występujący, nietuzinkowy, nieprzeciętny…

Na konferencji przedstawiciele pracodawców Tomasz Wiawatowski (DAW-TRANS) i Karolina Jórga (TOWIMOR SA) prezentowali oczekiwania pracodawców w stosunku do szkół zawodowych i przyszłych pracowników, jak również mówili o tym co sami mogą zaproponować szkole m.in. szkolenia dla nauczycieli, doposażenie pracowni, praktyki na rzeczywistych stanowiskach pracy, udostępnianie najnowszych technologii, literatury itp.

Podsumowując w naszym województwie mamy pracodawców i szkoły zawodowe, które chcą i współpracują ze sobą a my im życzymy aby ta współpraca była jeszcze lepsza, bardziej satysfakcjonująca i przyczyniała się do rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym województwie kujawsko-pomorskim.

Prezentacje z konferencji znajdują się w zakładce do pobrania.

IV Festiwal Stachura 2015

Przesłanie twórczości Edwarda Stachury pozostaje ciągle aktualne i przemawia szczególnie mocno do młodego odbiorcy. Pragniemy zatem gorąco zachęcić Państwa uczniów do udziału w Konkursie dla teatrów szkolnych w ramach IV Festiwalu STACHURA 2015.

więcej...

Przesłanie twórczości Edwarda Stachury pozostaje ciągle aktualne i przemawia szczególnie mocno do młodego odbiorcy. Pragniemy zatem gorąco zachęcić Państwa uczniów do udziału w Konkursie dla teatrów szkolnych w ramach IV Festiwalu STACHURA 2015.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu etiudy opartej o prozę, poezję i pieśni pisarza. Jako główną nagrodę dla zwycięskiej grupy teatralnej i jej opiekuna przewidziano wyjazd na spektakl teatralny do Warszawy.

Konkurs został objęty patronatem Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 6 listopada 2015 roku. Finał będzie miał miejsce w Toruniu 1 grudnia 2015 roku. Wszelkie informacje dotyczące organizatorów i zasad uczestnictwa przesyłamy w załączniku. Liczymy na zainteresowanie i zaangażowanie wychowanków Państwa placówki, żywiąc nadzieję, że zmagania konkursowe będą doskonałą okazją do rozwijania pasji i zaprezentowania licznych talentów.


Regulamin Konkursu, Formularz zgłoszenia do pobrania

Małgorzata Kaczmarek - konsultant ds. języków obcych KPCEN w Toruniu, nr tel. 881 93 00 97
Regionalne Forum Tutoringu w Toruniu
Tutoring jako metoda indywidualizacji pracy z uczniem w bibliotece i świetlicy szkolnej

Nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele świetlicy oraz wszyscy zainteresowani ideą tutoringu spotkali się 7 października 2015 r. w Centrum Dialogu w Toruniu, aby zapoznać się z celami, rodzajami tutoringu oraz poznać przykłady wdrażania go w edukację masową. O tym jak wspomniana metoda pracy z uczniem i edukacja spersonalizowana zmienia życie na lepsze mówił Piotr Czekierda z Collegium Wratislaviense. Forum zostało zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy z Collegium a przygotowała i poprowadziła je Anna Piątek, konsultantka KPCEN.

więcej...
Tutoring jako metoda indywidualizacji pracy z uczniem w bibliotece i świetlicy szkolnej

Nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele świetlicy oraz wszyscy zainteresowani ideą tutoringu spotkali się 7 października 2015 r. w Centrum Dialogu w Toruniu, aby zapoznać się z celami, rodzajami tutoringu oraz poznać przykłady wdrażania go w edukację masową. O tym jak wspomniana metoda pracy z uczniem i edukacja spersonalizowana zmienia życie na lepsze mówił Piotr Czekierda z Collegium Wratislaviense. Forum zostało zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu we współpracy z Collegium a przygotowała i poprowadziła je Anna Piątek, konsultantka KPCEN.

Prelegent podkreślał, że tutor dostrzega potencjał ucznia i powoduje, że ten chce go rozwijać. Mamy dużą wiedzę o tym, co nie działa, a nie mamy o tym, co w nas jest mocne. Na swoich mocnych stronach i talentach budujemy przecież swoje dorosłe życie, dlatego należy pomóc młodemu człowiekowi odkryć swoje zdolności oraz rozwijać samoświadomość. Piotr Czekierda podkreślał, że tutoring to proces: budowania relacji, określanie wspólnego celu, rozwoju i podsumowania tego, co się zmieniło.

Kim jest tutor? To osoba, która charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym, umiejąca nawiązywać dobre relacje z ludźmi oraz posiadająca szacunek dla wartości.W czasach wirtualnych kontaktów okazuje się, że dzieciom i młodzieży brakuje doświadczenie czegoś naprawdę oraz kontaktu bezpośredniego z dorosłym, do którego mieliby zaufanie i który mógłby być dla nich mistrzem.

Po przerwie uczestnicy forum doświadczyli jednego narzędzia - Edukacyjnego Koła Rozwoju. Sprawdzili na sobie, przedyskutowali w grupach, co ostatnio osiągnęli, co jest ich motorem rozwoju oraz co chcieliby w ramach niego zrobić.

Spotkanie zakończyło się podzieleniem się refleksją przez nauczycieli i losowaniem nagrody-książki wśród osób, które oddały ankiety ewaluacyjne przygotowane przez Collegium Wratislawiense.

Nauczyciele wyrazili swoje zaciekawienie ideą tutoringu i zadowolenie ze spotkania.

oprac. Danuta Potręć, foto Tadeusz Wański – Pracownia Informacji i Promocji
Otwarta szkoła – Europejski Rok Rozwoju

Nauczyciele ze szkół różnych etapów edukacyjnych, dyrektorzy, konsultanci, doradcy metodyczni, przedstawiciele placówek związanych z edukacją i kulturą oraz uczniowie – licealiści zainteresowani problematyką, uczestniczyli w wojewódzkiej konferencji Otwarta szkoła – jak pomagamy i rozwiązujemy problemy współczesnego świata z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach Rok 2015 rokiem Europejskiego Roku Rozwoju, który ustanowiony został przez Parlament Europejski. Instytucjami współpracującymi i odpowiedzialnymi za podejmowane działania są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jako jedna z szesnastu placówek doskonalenia nauczycieli zaangażowanych w projekt Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat. Konferencja miała miejsce w Toruniu, 29 września 2015 r.

więcej...

Nauczyciele ze szkół różnych etapów edukacyjnych, dyrektorzy, konsultanci, doradcy metodyczni, przedstawiciele placówek związanych z edukacją i kulturą oraz uczniowie – licealiści zainteresowani problematyką, uczestniczyli w wojewódzkiej konferencjiOtwarta szkoła – jak pomagamy i rozwiązujemy problemy współczesnego świata z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach Rok 2015 rokiem Europejskiego Roku Rozwoju, który ustanowiony został przez Parlament Europejski. Instytucjami współpracującymi i odpowiedzialnymi za podejmowane działania są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jako jedna z szesnastu placówek doskonalenia nauczycieli zaangażowanych w projekt Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat. Konferencja miała miejsce w Toruniu, 29 września 2015 r.


Dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosił wykład pt. Masowa bieda i nierówności rozwojowe. Przyczyny i współczesne poszukiwania antidotum , skupiając się na przyczynach biedy masowej i ukazując panoramę rozwiązań tego problemu. Interesujące i czasami kontrowersyjne okazało się spojrzenie na biedę globalną z perspektywy biznesu. Okazało się, że za m3 bieżącej wody mieszkaniec biednej dzielnicy Bombaju – Dharavi, zapłaci 37 razy więcej niż mieszkaniec bogatej części miasta – Warden Road. Ciekawe rozwiązanie walki z biedą opracował Jeffrey Sachs, opierając zasady na lekcjach medycyny klinicznej. Prelegent zakończył swoje wystąpienie przedstawieniem dwóch trudnych dylematów związanych z pomocą i pytaniem z serii mocnych pytań Co Ty zrobiłbyś w tej sytuacji?. Cisza, jaka zapanowała na sali, mówiła sama za siebie.

O pomocy rozwojowej, jej celach, rodzajach,zasadach i motywach mówił Witold Jankowiak, konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Charakterystyka polskiej pomocy krajom rozwijającym się pozwoliła zebranym bliżej poznać działania iprzykładowe projekty realizowane w ramach pomocy rozwojowej przez nasze państwo. Wiedza i doświadczenie, którymi możemy podzielić się z innymi jako kraj po transformacji ustrojowej i gospodarczej, okazały się stanowić mocną stronę naszego zaangażowania we wspieranie tych, którzy doświadczają dziś podobnej sytuacji. Stypendia, które Polska funduje studentom, np. z Ukrainy, również stanowią formę pomocy rozwojowej dla naszych sąsiadów.

Koordynatorzy regionalni projektu Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat: Danuta Potręć (prowadząca konferencję), Gabriela Kurek i Tomasz Szałkowski zaprezentowali założenia programu, podkreślając jego ciągłość (druga edycja w roku szkolnym 2015/2016) oraz ukazując atrakcyjność form i zachęcając do wzięcia udziału w ciekawych konkursach i szkoleniach. Zwrócili uwagę na obecność edukacji globalnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Od 1 września 2009 r. zagadnienia globalne zostały przesunięte z obszaru edukacji nieformalnej do formalnej, czyniąc tym samym odpowiedzialnymi wszystkich nauczycieli za realizację treści globalnych.

Przykładami dobrej praktyki włączania edukacji globalnej w działania szkół podzieli się dyrektor i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku koło Brodnicy oraz z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu. Pierwsza z wymienionych szkół uzyskała Certyfikat Szkoły Globalnej w 2014 r. Druga otrzymała wyróżnienie w konkursie na tytuł Szkoły Globalnej. Przedstawione działania wzbudziły duże zainteresowanie uczestników spotkania. Jak twierdzili, stały się inspiracją do planowania wydarzeń w szkołach, w których pracują.

Konferencja poruszyła emocje uczestników, dostarczyła wiedzy z zakresu problemów globalnych oraz zachęciła ich do szerszej realizacji treści edukacji globalnej w pracy z uczniami.
Wypowiedzi uczestników:
 • Jestem pod wrażeniem dobrze, zorganizowanej i przeprowadzonej konferencji. Temat niezmiernie ciekawy, rozpatrzony z różnych perspektyw: określenie źródeł problemu – biedy masowej; wskazanie jak można pomagać; z czym trzeba się liczyć, kiedy pomagamy i wreszcie dobre praktyki, które pokazały, jak przygotować dzieci i młodzież do bycia odpowiedzialnym obywatelem świata, jak nieść pomoc w świadomy sposób.Jak oswajać odmienność kulturową - tego powinniśmy uczyć już w przedszkolach.
 • Wykład na temat masowej biedy i nierówności rozwojowych zainspirował mnie do refleksji nad człowieczeństwem, sensem pracy, sensem pomagania innym ludziom, dążeniem i osiąganiem celów oraz byciem kreatywnym.Taką refleksję i działaniazwiązane z pomocą warto realizować z uczniami.
 • Globalizacja to jedno z zagadnień do realizacji na lekcjach j. polskiego. Literatura jest pełna przykładów odzwierciedlających biedę, nierówności społeczne czy pomoc ubogim. Takie spotkanie to świetny bank pomysłów do pracy z uczniami.
 • Wartościowa konferencja, która łączy różne przedmioty.Niektóre treści w całości do przeniesienia na lekcje geografii. Z pewnością wykorzystam informacje na temat nierówności gospodarczych.
 • Cieszę się bardzo, że mogłam uczestniczyć w konferencji, świetne wystąpienia i udział szkół.
 • Dziękuję za kompendium wiedzy i pomysły na dalsze twórcze działania.
 • Proszę częściej tak dobre konferencje! – organizowane bezpłatnie. Super.
 • Świetne wystąpienia szkół, z dobrymi przykładami.
 • Więcej takich konferencji.


Edukacja ekonomiczna dla szkół podstawowych
KPCEN w Toruniu zaprasza nauczycieli, którzy chcą kształtować postawy przedsiębiorczości uczniów szkół podstawowych na bezpłatne 5 - godzinne warsztaty prowadzone w oparciu o pakiet
Moje dochody, wydatki, oszczędności.
Edukacja ekonomiczna w scenariuszach dla szkół podstawowych

Warsztaty rozpoczynają się 29 października 2015 r. (czwartek) o godzinie 15.00 w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ

więcej...
KPCEN w Toruniu zaprasza nauczycieli, którzy chcą kształtować postawy przedsiębiorczości uczniów szkół podstawowych na bezpłatne 5 - godzinne warsztaty prowadzone w oparciu o pakiet
Moje dochody, wydatki, oszczędności.
Edukacja ekonomiczna w scenariuszach dla szkół podstawowych

Warsztaty rozpoczynają się 29 października 2015 r. (czwartek) o godzinie 15.00 w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ

Celem projektu jest: dostarczenie nauczycielom szkół podstawowych metod pracy i materiałów poświęconych zagadnieniom ekonomicznym upowszechnianie prowadzenia zajęć, przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce ekonomicznej w szkołach podstawowych, wzbudzenie zainteresowania wiedzą ekonomiczną oraz promowanie ekonomicznego sposobu myślenia w całym środowisku szkolnym, przygotowanie dydaktyczno-merytoryczne nauczycieli do pracy z uczniami szkoły podstawowej, wprowadzenie atrakcyjnych dla uczniów form prowadzenia zajęć związanych z edukacją ekonomiczną.

Tematyka:
 1. Założenia programu
 2. Edukacja ekonomiczna w szkole podstawowej
 3. Prezentacja scenariuszy lekcji z pakietu Moje dochody, wydatki, oszczędności – kształtowanie postaw przedsiębiorczości uczniów szkół podstawowych

Szczegółowych informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN, nr tel. 881933355
Elektroniczny system zapisów na formy doskonalenia
Jak zapisać się na kurs / szkolenie / konferencję? więcej...

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy zapoznać się z krótką instrukcją obsługi Elektronicznego Systemu Zapisów. To bardzo proste.

 1. wybieracie zakładkę oferta z menu głównego (pasek pod naszą nazwą),
 2. wybieracie interesującą Was kategorię (z kropką po lewej):
 3. wybieracie formę doskonalenia (z kwadracikiem po lewej),
 4. po zapoznaniu się ze szczegółami kursu klikacie u dołu:
  • zapisz się - dla nauczycieli indywidualnych
  • zamów - dla dyrektorów (zmówienie szkolenia dla rady pedagogicznej / placówki)
 5. wypełniacie formularz swoimi danymi i klikacie wyślij
 6. sprawdzacie konto e-mail, którego adres podaliście w formularzu; otrzymacie wiadomość z odnośnikiem, który należy kliknąć aby potwierdzić swoje zgłoszenie.
 7. gotowe! Jesteście już zapisani na wybraną przez siebie formę doskonalenia.
 8. po skompletowaniu grupy zostaniecie poinformowani o szczegółach organizacyjnych kursu.

Z przyjemnością informujemy, że wychodząc naprzeciw potrzebom Użytkowników naszego serwisu uruchomiliśmy Wyszukiwarkę Form Doskonalenia. Znajduje się ona po prawej stronie ekranu. Po jej kliknięciu ukaże się lista słów kluczowych. Wybierając je możemy w łatwy sposób dotrzeć do form dotyczących interesującej nas tematyki. Zapraszamy do korzystania.

Dzień Edukacji Narodowej w KPCEN
Wojewódzka konferencja - Partnerstwa na rzecz kształcenia zawodowego – Europa, Polska, region
MATURA Z MATEMATYKI - konferencja
0127475
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2014 by Administrator <strona@kpcen.pl>