czwartek, 5 maj 2016 godz. 18:06

log in

 
 
Zaproszenie dla liderów zespołów przedmiotowych kształcenia zawodowego

Serdecznie zapraszam liderów/przewodniczących zespołów przedmiotowych kształcenia zawodowego na spotkanie, które odbędzie się 17 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, przy ul. Henryka Sienkiewicza 36.

więcej...

Serdecznie zapraszam liderów/przewodniczących zespołów przedmiotowych kształcenia zawodowego na spotkanie, które odbędzie się 17 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 15.30 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, przy ul. Henryka Sienkiewicza 36.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji na temat projektów w funduszach europejskich przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Na spotkaniu zostanie odtworzona e-konferencja poświęcona funduszom europejskim na temat kształcenia zawodowego, zostaną podane rodzaje działań objętych możliwością dofinansowania oraz przykłady projektów dotyczących kształcenia zawodowego.

Szczegółowych informacji udziela organizator spotkania: Monika Sylwestrzak-Buczyńska - konsultant ds. kształcenia zawodowego
Tel. 881-93-12-96, e-mail: Monika.Sylwestrzak@kpcen-torun.edu.pl
Proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 10.05.2016r.
VI edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w VI edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych.
Do 25 maja 2016 r. czekamy na prace gimnazjalistów z naszego województwa nawiązujące do historii, etnografii, przyrody, krajoznawstwa, kultury oraz innych zagadnień związanych
z edukacją regionalną. Prace należy wysyłać do siedziby Urzędu Marszałkowskiego ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Departament Edukacji i Sportu z dopiskiem Kujawsko-Pomorski Festiwal gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych. Termin ogłoszenia wyników nastąpi najpóźniej 24 czerwca 2016 roku.

więcej...

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w VI edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych.
Do 25 maja 2016 r. czekamy na prace gimnazjalistów z naszego województwa nawiązujące do historii, etnografii, przyrody, krajoznawstwa, kultury oraz innych zagadnień związanych
z edukacją regionalną. Prace należy wysyłać do siedziby Urzędu Marszałkowskiego ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Departament Edukacji i Sportu z dopiskiem Kujawsko-Pomorski Festiwal gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych. Termin ogłoszenia wyników nastąpi najpóźniej 24 czerwca 2016 roku.

Celem festiwalu jest zainteresowanie młodych ludzi spuścizną regionu, tradycjami w małych ojczyznach oraz historią najbliższego otoczenia. Urząd Marszałkowski zorganizował przedsięwzięcie by zachęcić uczniów szkół gimnazjalnych i nauczycieli do zapoznania się z tematyką związaną z naszym regionem oraz promować dobre praktyki w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej.

Projekt edukacyjny to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz łączy wiedzę z różnych przedmiotów oraz kształtuje umiejętności kluczowe uczniów. Jego istotą jest samodzielna praca uczniów służąca realizacji określonego zadania. Projekt edukacyjny ma mieć charakter zespołowy. Zespół realizujący dany projekt musi liczyć nie mniej niż 6 osób, a nie więcej niż 16 osób. Projekty mogą mieć różną formę – np. filmu, prezentacji multimedialnej, wywiadu, komiksu, albumu, gry edukacyjnej, folderu, przedstawienia teatralnego czy wycieczki. Muszą być to prace własne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nieprzedstawiane na innych konkursach.

Laureatów festiwalu wyłoni kapituła, złożona z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej www.kohr.kujawsko-pomorskie.pl

Nagrody rzeczowe dla zespołów projektowych:
I miejsce – do 2.500,00 zł,
II miejsce – do 2.000,00 zł,
III miejsce – do 1.500,00 zł.

Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Departament Edukacji, Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych. Współorganizatorami festiwalu są: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, jednostki organizacyjne podległe Samorządowi Województwa: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Klubu Odkrywców Historii Regionu www.kohr.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce: KONKURSY I FESTIWALE
Myślenie matematyczne - konferencja i warsztaty w BRODNICY
Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu
zaprasza nauczycieli matematyki II etapu edukacyjnego oraz zainteresowanych nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej Miasta i Gminy Brodnica oraz Gmin: Świedziebnia i Górzno
na konferencję
Rozwój myślenia matematycznego u ucznia szkoły podstawowej
Prelegentami konferencji będą dr Małgorzata Skura i Michał Lisicki,
więcej...
Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu
zaprasza nauczycieli matematyki II etapu edukacyjnego oraz zainteresowanych nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej Miasta i Gminy Brodnica oraz Gmin: Świedziebnia i Górzno
na konferencję
Rozwój myślenia matematycznego u ucznia szkoły podstawowej
Prelegentami konferencji będą dr Małgorzata Skura i Michał Lisicki,
Konferencja odbędzie się 18 maja 2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy, ul.3 Maja 2. Rozpoczęcie konferencji 14.00 Przewidywany czas zakończenia - 15.45
Zapisy drogą elektroniczną do 12 maja 2016 r.
Konferencja jest nieodpłatna.

ZAPISZ SIĘ
Po konferencji zapraszamy na warsztaty
Rozwijamy myślenie matematyczne u ucznia szkoły podstawowej
Warsztaty będą prowadzić dr Małgorzata Skura i Michał Lisicki,
Zajęcia odbędą się 18 maja 2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy, ul.3 Maja 2
Rozpoczęcie 16.00 Przewidywany czas zakończenia – 18.30
Zapisy drogą elektroniczną do 12 maja 2016 r.
Warsztaty są nieodpłatne.
Ze względu na ograniczona liczbę miejsc, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń

ZAPISZ SIĘ

Agnieszka Przybyszewska
Myślenie matematyczne - konferencja i warsztaty w TORUNIU
Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu
zaprasza nauczycieli matematyki II etapu edukacyjnego
oraz zainteresowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Rozwój myślenia matematycznego u ucznia szkoły podstawowej
Prelegentami konferencji będą dr Małgorzata Skura i Michał Lisicki,
więcej...
Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu
zaprasza nauczycieli matematyki II etapu edukacyjnego
oraz zainteresowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Rozwój myślenia matematycznego u ucznia szkoły podstawowej
Prelegentami konferencji będą dr Małgorzata Skura i Michał Lisicki,
Konferencja odbędzie się 17 maja 2016 r. w auli ul. Sienkiewicza 38 w Toruniu
(aula w budynku dawnego NKJO)
Rozpoczęcie konferencji 14.00 Przewidywany czas zakończenia - 15.45
Zapisy drogą elektroniczną do 11 maja 2016 r.
Konferencja jest nieodpłatna.

ZAPISZ SIĘ
Po konferencji zapraszamy na warsztaty
Rozwijamy myślenie matematyczne u ucznia szkoły podstawowej
Warsztaty będą prowadzić dr Małgorzata Skura i Michał Lisicki,
Zajęcia odbędą się 17 maja 2016 r. w auli ul. Sienkiewicza 38
w Toruniu (aula w budynku dawnego NKJO)
Rozpoczęcie 16.00 Przewidywany czas zakończenia – 18.30
Zapisy drogą elektroniczną do 11 maja 2016 r.
Warsztaty są nieodpłatne.
Ze względu na ograniczona liczbę miejsc, o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ

Agnieszka Przybyszewska
Zaproszenie dla nauczycieli bibliotek i świetlic szkolnych
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza do udziału w spotkaniu seminaryjnym
Biblioteka i świetlica szkolna wspiera uczniów poprzez e-podręczniki
Zapraszamy nauczycieli bibliotek i świetlic szkolnych do wzbogacenia warsztatu pracy o wykorzystanie e-podręczników. Spotkanie odbędzie się 11.05.2016r. w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36 od godz. 1500 do 1800
Udział w spotkaniu - bezpłatny. Zapisy elektronicznie do 9.05.2016r.

ZAPISZ SIĘ
Anna Piątek, kierownik warsztatów, tel. 881932318 Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl

Edukacja w Chinach - wyjazd studyjny
Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
we współpracy z Unią Europejskich Federalistów w Łodzi
organizuje w dniach
12 - 18 listopada 2016 r. wyjazd studyjny do Chin
Efektywność nauczania w Chinach

więcej...
Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
we współpracy z Unią Europejskich Federalistów w Łodzi
organizuje w dniach
12 - 18 listopada 2016 r. wyjazd studyjny do Chin
Efektywność nauczania w Chinach

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy przedstawicieli JST, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, dyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół i publicznych placówek oświatowych oraz zainteresowanych nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego.
Celem wyjazdu jest poznanie: organizacji systemu kształcenia w Chinach, roli i miejsca nauczyciela oraz dyrektora w szkole chińskiej, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli i dyrektorów oraz wymiana doświadczeń z chińskimi pedagogami.

W programie:
 1. Wizytowanie placówek oświatowych.
 2. Obserwacje zajęć i lekcji w klasach, ze wróceniem uwagi na nauczanie matematyki i przedmiotów przyrodniczych.
 3. Wymiana poglądów i doświadczeń z dyrektorami odwiedzanych placówek, spotkania z kadrą pedagogiczną, dyskusje na temat metodyki nauczania oraz kształcenia nauczycieli.
 4. Wizyta w Ambasadzie RP w Pekinie.
 5. Wykład w Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych, spotkanie z wykładowcami i studentami Filologii Polskiej.
 6. Wizyta w Uniwersytecie Pekińskim.
 7. Możliwość nawiązania ciekawej współpracy i wymiany doświadczeń.

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 4990 zł + opłatę za wizę (310zł)

Obejmuje: przelot samolotem na trasie: Warszawa – Pekin - Warszawa, transport autokarem na czas pobytu w Pekinie w czasie realizacji programu, 5 noclegów w Pekinie w 2-osobowych pokojach w 4* hotelu, wyżywienie (śniadania i obiadokolacje, w tym jeden raz ,,Kaczka po Pekińsku”), wstępy do Zakazanego Miasta, na Wielki Mur Mutianyu, do Świątyni Nieba i do Pałacu Letniego, ubezpieczenie KL, NNW, wizytowanie placówek, tłumaczenie zajęć programowych na język polski oraz praktyczną pomoc kierownika wyjazdu. Elektroniczny system rekrutacji trwać będzie od 28 kwietnia do 9 maja 2016 r. Bezzwrotną zaliczkę w wysokości 1000 zł należy uiścić do 31 maja 2016 r.(rezerwacja biletu lotniczego).

Przed zapisaniem należy zapoznać się z REGULAMINEM

ZAPISZ SIĘ


Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo rozdysponowania 5 miejsc poza kolejnością zgłoszeń. Osoby zainteresowane wyjazdem mogą ubiegać się w swoich instytucjach o dofinansowanie do wyjazdu na podst. art. 70 a Karty Nauczyciela.
Regulamin wyjazdu oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną przekazane zakwalifikowanym osobom drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.
Szczegółowych informacji udzielają konsultantki:
Agnieszka Przybyszewska tel. 881 933 188,
Zofia Spalińska tel. 881 933 355,
Grażyna Szczepańska tel. 881 930 080,
Marzenna Wierzbicka tel.881 934 256.

Zapraszamy do wspólnego wyjazdu.
Zespół organizujący wyjazd studyjny
Regionalny Konkurs - Multimedialne przedszkole – świat interaktywnej zabawy i edukacji - rozstrzygnięty

25 kwietnia 2016 r. w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu odbyła się konferencja podsumowująca Regionalny Konkurs Multimedialne przedszkole – świat interaktywnej zabawy i edukacji dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na najciekawszy zestaw ćwiczeń interaktywnych zrealizowanych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej firmy SMART Board i oprogramowania Notebook. Organizatorem Konkursu było Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.
Konkurs objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
więcej...

25 kwietnia 2016 r. w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu odbyła się konferencja podsumowująca Regionalny Konkurs Multimedialne przedszkole – świat interaktywnej zabawy i edukacji dla nauczycieli wychowania przedszkolnego na najciekawszy zestaw ćwiczeń interaktywnych zrealizowanych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej firmy SMART Board i oprogramowania Notebook. Organizatorem Konkursu było Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.
Konkurs objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
Partnerami Konkursu były firmy: Image Recording Solutions oraz ACER Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Nauczycielki wychowania przedszkolnego przygotowywały się do Konkursu trzy miesiące, uczestnicząc w 20 godzinnym nieodpłatnym kursie oraz licznych konsultacjach poprowadzonych przez konsultantów KPCEN w Toruniu Wacława Kozłowskiego oraz Marzennę Wierzbicką. W tym czasie uczestniczki poznały zasady funkcjonowania i zasoby tablic SMART Boardoraz możliwości wykorzystania ich w pracy z przedszkolakami.

Komisja oceniająca prace, w skład której weszli przedstawiciele Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Transportui Cyfryzacji , Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Image Recording Solutions w Warszawie oraz KPCEN w Toruniu 14 kwietnia br. przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagroda
– Ewa Dąbrowska, Magdalena Karwowska –Przedszkole Miejskie nr 13 w Toruniu – Kosmiczna podróż
II nagroda
– Emilia Bajorek, Magdalena Konopka, Wioletta Sokołowska – Przedszkole im. M. Konopnickiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Brodnicy - Moja Mała Ojczyzna – Brodnica oczami przedszkolaka
III nagroda
– Katarzyna Brodowska, Małgorzata Koc - Przedszkole Miejskie nr 4 w Toruniu – W ogrodzie warzywnym
– Karolina Ostrowiecka – Dądelska, Natalia Krawiczynska, Ewelina Stawska - Przedszkole Miejskie nr 17 w Toruniu – Spacerkiem po Toruniu
Wyróżnienia:
- Agnieszka Bielak, Lilla Buratyńska, Małgorzata Zawadka - Przedszkole Miejskie nr 9 w Toruniu – Bezpiecznie poznaję świat z Gryzmołem
- Jolanta Łyczbińska, Beata Szynal - Publiczne Przedszkole „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym – Mieszkam w Lubiczu – jestem Polakiem i Europejczykiem
- Monika Lemanowicz, Marzena Kuffel, Agnieszka Skibicka - Przedszkole Miejskie nr 5 w Toruniu – Zwierzęta znane i lubiane
- Jadwiga Górecka, Wioletta Komornicka, Jolanta Żurańska - Zespół Szkół w Pokrzydowie – Wiosna tuż, tuż…

Nagrody i wyróżnienia ufundowane przez firmę IRS, Urząd Marszałkowski oraz KPCEN w Toruniu wręczały Małgorzata Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu oraz Maria Sołtan, prezes IRS w Warszawie. W trakcie uroczystości konsultant Wacław Kozłowski zaprezentował wybrane ćwiczenia i gry interaktywne przygotowane w ramach Konkursu. Różnorodność tematyki prac konkursowych i bogactwo ćwiczeń interaktywnych może w znacznym stopniu wzbogacić warsztat pracy każdego nauczyciela, a dzieciom sprawić wiele radości i satysfakcji.

Nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronach: www.kujawsko-pomorskie.pl;www.tablice.net.pl; www.kpcen-torun.edu.pl w zakładce Multimedialne przedszkola.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

Marzenna Wierzbicka - organizatorka konkursu
Kierownik Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w ToruniuFoto: Tadeusz Wański
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

UWAGA! SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji w Toruniu
zaprasza nauczycieli, trenerów i instruktorów sportowych, instruktorów PTTK, instruktorów harcerskich od stopnia podharcmistrza, innych osób posiadających co najmniej 3-letni staż i przygotowanie pedagogiczne na:
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
Kurs umożliwi uczestnikom uzyskania uprawnień do kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującymi przepisami
Zapisy do 4.05. 2016 r. koszt 10 godzinnego kursu 100 złotych.

ZAPISZ SIĘ
Kierownik formy: Grażyna Szczepańska tel. 881-93-00-80

Zrozumieć autyzm - zaproszenie na konferencję
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji w Toruniu
zaprasza zainteresowanych dyrektorów, nauczycieli, specjalistów, terapeutów oraz rodziców na otwartą i bezpłatną konferencję
Zrozumieć Autyzm,
organizowaną w ramach Programu Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm”, który objęty został patronatem
przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Konferencja odbędzie się 11 maja 2016 r. w godzinach od 11.00 do 14.00
w Centrum Dialogu im. św. Jana Pawła II w Toruniu przy Pl. Frelichowskiego 1.

ZAPISZ SIĘ

Program konferencji
Informacji udziela Wiesława Kuban, kierownik formy, nr tel. 881 93 44 85
Kurs na wychowawcę wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji w Toruniu
zaprasza osoby dorosłe (ukończony 18. rok życia), posiadające co najmniej średnie wykształcenie na:
Kurs na wychowawcę wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
Kurs umożliwi uczestnikom uzyskanie uprawnień do pełnienia funkcji wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zapisy do 6.05. 2016 r. koszt 40 godzinnego kursu 320 złotych.

ZAPISZ SIĘ
Kierownik formy: Grażyna Szczepańska tel. 881-93-00-80

więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji w Toruniu
zaprasza osoby dorosłe (ukończony 18. rok życia), posiadające co najmniej średnie wykształcenie na:
Kurs na wychowawcę wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
Kurs umożliwi uczestnikom uzyskanie uprawnień do pełnienia funkcji wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zapisy do 6.05. 2016 r. koszt 40 godzinnego kursu 320 złotych.

ZAPISZ SIĘ
Kierownik formy: Grażyna Szczepańska tel. 881-93-00-80

Tematyka:
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 • planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • ruch i rekreacja
 • turystyka i krajoznawstwo
 • zajęcia kulturalno - oświatowe
 • zajęcia praktyczno - techniczne
 • prace społecznie użyteczne
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
Regionalny Konkurs - Multimedialne przedszkole – świat interaktywnej zabawy i edukacji - rozstrzygnięty
Doradztwo zawodowe - relacja z konferencji w Toruniu
1050 Rocznica Chrztu Polski - relacja z konferencji
012858687
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2014 by Administrator <strona@kpcen.pl>