czwartek, 26 maj 2016 godz. 04:40

log in

 
 
Coaching w edukacji siecią współpracy

Zapraszamy nauczycieli, entuzjastów coachingu do sieci współpracy, która pozwoli zdobyć wiedzę, podzielić się doświadczeniami oraz wprowadzić do pracy z uczniem nowoczesne narzędzia coachingowe.
Pierwsze inauguracyjne spotkanie odbyło się w marcu 2016 r. Więcej informacji na stronie Biblioteki Pedagogicznej www.bptorun.edu.pl
Następne spotkanie odbędzie się 2 czerwca o godz. 16.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu. Poruszymy temat „Jak pracować z Pokoleniem Z”.

Formalne uczestnictwo w sieci „Coaching w edukacji” będzie możliwe poprzez zapisy w ramach oferty szkoleń dla nauczycieli na rok szkolny 2016/2017 na naszej stronie www.kpcen-torun.edu.pl już od końca sierpnia 2016 r. Zapraszamy osoby, które są zainteresowane własnym rozwojem poprzez udział w sieci.

oprac. Danuta Potręć, konsultantka KPCEN w Toruniu, coach
Konkurs - Eksperymentujemy w pracowni przyrodniczej
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do udziału w
Regionalnym Konkursie pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego
Eksperymentujemy w pracowni przyrodniczej
na najciekawszy scenariusz zajęć z przeprowadzeniem z grupą uczniów doświadczenia zrealizowanego z wykorzystaniem czujników pracowni Pasco.
Konkurs trwa do 31 maja 2016 r.,
a jego adresatem są nie tylko nauczyciele, którzy korzystali bądź korzystają z mobilnych pracowni - wszyscy zainteresowani mogą przeprowadzić i udokumentować doświadczenie w pracowni stacjonarnej KPCEN w Toruniu w uzgodnionym terminie.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest Krzysztof Rochowicz,
tel. 881 930 091.
Więcej szczegółów w regulaminie, prosimy też uczestników o wypełnienie oświadczenia.

Oświadczenie Regulamin Konkursu
Młodzież w sieci. Profilaktyka i sposoby reagowania na zagrożenia.
KPCEN w Toruniu zaprasza
uczniów i opiekunów samorządu uczniowskiego na wojewódzką konferencję
Młodzież w sieci.
Profilaktyka i sposoby reagowania na zagrożenia,

która odbędzie się
6 czerwca 2016 r. (poniedziałek), o godz. 14.00
w auli byłego NKJO w Toruniu ul. H. Sienkiewicza 38.
Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny.

ZAPISZ SIĘ

więcej...
KPCEN w Toruniu zaprasza
uczniów i opiekunów samorządu uczniowskiego na wojewódzką konferencję
Młodzież w sieci.
Profilaktyka i sposoby reagowania na zagrożenia,

która odbędzie się
6 czerwca 2016 r. (poniedziałek), o godz. 14.00
w auli byłego NKJO w Toruniu ul. H. Sienkiewicza 38.
Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny.

ZAPISZ SIĘ

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest udział 3-osobowej reprezentacji szkoły: 1 nauczyciel i 2 uczniów. W związku z tym nauczyciel zgłaszający się na konferencję wypełnia elektroniczny formularz zgłoszeniowy wpisując w polu uwagi imiona i nazwiska uczniów deklarujących udział w konferencji.

Szczegółowych informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka ds. ewaluacji, doskonalenia i pomiaru dydaktycznego, tel. 881 933 355
Program konferencji
Jak nauczać przyrody i przedmiotów przyrodniczych – zmiany organizacyjne i programowe
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
wraz z Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zapraszają nauczycieli przyrody wszystkich etapów edukacyjnych oraz nauczycieli akademickich
na regionalną debatę
Jak nauczać przyrody i przedmiotów przyrodniczych –
zmiany organizacyjne i programowe

Debata odbędzie się 9 czerwca 2016 r. w godzinach od 15.00 do 17.30
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
ul. Sienkiewicza 38, w auli budynku po NKJO.
Zapisy drogą elektroniczną do 6 czerwca 2016 r.

ZAPISZ SIĘ
PSNPP zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącą opinii nauczycieli o nauczaniu przyrody w zreformowanej szkole, co pozwoli na opracowanie wniosków, które zostaną wysłane do MEN. Ankiety należy odesłać do 6 czerwca 2016 r. na adres scimath@fizyka.umk.pl

Ankieta PSNPP

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Trzeciak tel. 881-93-00-83
więcej...
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
wraz z Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zapraszają nauczycieli przyrody wszystkich etapów edukacyjnych oraz nauczycieli akademickich
na regionalną debatę
Jak nauczać przyrody i przedmiotów przyrodniczych –
zmiany organizacyjne i programowe

Debata odbędzie się 9 czerwca 2016 r. w godzinach od 15.00 do 17.30
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
ul. Sienkiewicza 38, w auli budynku po NKJO.
Zapisy drogą elektroniczną do 6 czerwca 2016 r.

ZAPISZ SIĘ
PSNPP zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącą opinii nauczycieli o nauczaniu przyrody w zreformowanej szkole, co pozwoli na opracowanie wniosków, które zostaną wysłane do MEN. Ankiety należy odesłać do 6 czerwca 2016 r. na adres scimath@fizyka.umk.pl

Ankieta PSNPP

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Trzeciak tel. 881-93-00-83

Debata Jak nauczać przyrody i przedmiotów przyrodniczych – zmiany organizacyjne i programowe zostanie przeprowadzona w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (PSNPP) oraz uniwersytetami: UMK w Toruniu i UKW w Bydgoszczy. Aktywnie w organizację debaty włączyła się dr Józefina Turło, przewodnicząca PSNPP, ogólnopolski autorytet w zakresie tworzenia programu nauczania przyrody na II etapie kształcenia jak i autorka programu studiów podyplomowych z przyrody. Do udziału w debacie zaprosiliśmy w charakterze ekspertów czynnych nauczycieli i doradców metodycznych.

Debata będzie podzielona na dwie części. Pierwsza będzie dotyczyć nauczania przyrody, druga nauczania przedmiotów - fizyka, biologia chemia i geografia. Celem pierwszej części debaty będzie wyrażenie opinii środowisk nauczycielskich i naukowych co do skuteczności nauczania przyrody na II i IV etapie kształcenia, a w szczególności tego, czy wszystkie przedmioty nauczane w ramach przedmiotu „przyroda” wpisują się w holistyczny sposób przekazywania wiedzy i czy nie należałoby rozdzielić przyrody (na II etapie kształcenia) przynajmniej na dwa bloki – geografię i przyrodę (biologia, chemia, fizyka).

W debacie wypowiedzą się nauczyciele przedmiotów przyrodniczych nauczający przyrody na IV etapie kształcenia, ich wypowiedzi będą miały na celu ustosunkowanie się do doświadczeń w realizacji przyrody w ich praktyce szkolnej. W bloku dotyczącym nauczania przyrody zostaną przedstawione wyniki diagnozy przeprowadzonej wśród nauczycieli praktyków przez PSNPP na temat wizji nauczania przedmiotów przyrodniczych na wszystkich etapach kształcenia.

Druga część debaty poświęcona zostanie nauczaniu biologii, chemii, fizyki i geografii pod kątem idei liniowości przyświecającej twórcom podstaw programowych i spójności w nauczaniu tych przedmiotów na różnych etapach edukacyjnych oraz ramowych planów nauczania ww. przedmiotów. Swobodna dyskusją nad wszystkimi poruszanymi zagadnieniami zaowocuje wnioskami i rekomendacjami, które prześlemy do MEN.

Program debaty
Coaching w edukacji siecią współpracy
Dzień Funduszy Europejskich z pracownią PASCO
0128687
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>