wtorek, 31 marzec 2015 godz. 07:22

log in

 
 
Dla nauczycieli świetlic
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza do udziału w 15 - godzinnych warsztatach
Aktywne i twórcze dzieci w świetlicach szkolnych

Zapraszamy nauczycieli świetlic do wzbogacenia warsztatu pracy o umiejętności z zakresu rytmiki, zabaw muzycznych i tanecznych oraz doskonalenia umiejętności manualnych poprzez wykorzystanie papierowej wikliny. Omówimy też sposoby organizacji zajęć z książką a także jak uczyć kreatywności.
Zajęcia odbędą się w KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36 od godz. 15.00 do 19.00
I część zajęć - 16.04.2015r.
II część zajęć - 23.04.2015r.
III część zajęć - 15.06.2015r.
Opłata - 70 zł
Zapisy do 10 kwietnia 2015 r.

ZAPISZ SIĘ


Anna Piątek, kierownik warsztatów, tel. 881932318
Papierowa wiklina - relacja z warsztatów

W marcu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli odbyły się warsztaty Wiklina papierowa i przykłady, jak wykorzystać papier doskonaląc umiejętności manualne. Zajęcia prowadziła Agnieszka Przybyszewska, konsultantka KPCEN w Toruniu.

więcej...

W marcu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli odbyły się warsztaty Wiklina papierowa i przykłady, jak wykorzystać papier doskonaląc umiejętności manualne. Zajęcia prowadziła Agnieszka Przybyszewska, konsultantka KPCEN w Toruniu.

Papierowa wiklina to technika, dzięki której ze zwykłych, codziennych gazet, można stworzyć eleganckie i efektowne koszyki, podobne do tradycyjnych wiklinowych koszy. Wymaga to cierpliwości, jednocześnie daje wiele możliwości tworzenia przedmiotów dekoracyjnych. Z papierowej wikliny można wykonać różnego rodzaju koszyczki, pudełka lub formy dekoracyjne.

Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję przygotować papier do wyplatania oraz wyplatali koszyki i serca. Zajęcia przebiegały w miłej i pracowitej atmosferze.

Porcja Pozytywnej Energii

Porcja Pozytywnej Energii to ogólnopolski program skierowany do wszystkich szkół podstawowych na terenie całej Polski. Każda szkoła może zgłosić przynajmniej jedną klasę 1-3 lub 4-6. Program promuje wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych, codzienną aktywność fizyczną oraz postawy proekologiczne. Prace konkursowe można przesyłać tylko do 1 kwietnia 2015 r.

Więcej informacji na www.porcjapozytywnejenergii.pl
Czernikowo recytacją stoi

54 uczniów z 21 szkół podstawowych regionu zebrało się 23 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie, żeby - jak co roku, od wielu lat - recytować poezję związaną z Ziemią Dobrzyńską.

Miałam przyjemność przewodniczyć jury przeglądu, do którego zadań należało wytypowanie najciekawszych interpretacji. Było to trudne, ponieważ poziom prezentowanych utworów był bardzo wysoki. Młodzi uczniowie z pasją i uczuciem recytowali, często obszerne utwory, a potem z uwagą słuchali koleżanek i kolegów z innych szkół.

więcej...

54 uczniów z 21 szkół podstawowych regionu zebrało się 23 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie, żeby - jak co roku, od wielu lat - recytować poezję związaną z Ziemią Dobrzyńską.

Miałam przyjemność przewodniczyć jury przeglądu, do którego zadań należało wytypowanie najciekawszych interpretacji. Było to trudne, ponieważ poziom prezentowanych utworów był bardzo wysoki. Młodzi uczniowie z pasją i uczuciem recytowali, często obszerne utwory, a potem z uwagą słuchali koleżanek i kolegów z innych szkół.

Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania uczniów w tę trudną sztukę, jaką jest recytacja. Ich koncentracja - widoczna, a właściwie słyszalna - praca nad tekstem oraz dojrzałość interpretacyjna utworów zasługują na podziw. Niektórzy uczniowie uczestniczyli w przeglądzie kolejny raz. Można było zauważyć ich rozwój, wysiłek, jaki włożyli w doskonalenie umiejętności recytacyjnej. Na pewno duża w tym zasługa nauczycieli, którzy potrafili rozbudzić w swoich podopiecznych pasję i uwrażliwienie na słowo mówione.

Chcę też podkreślić, że atmosfera radości z obcowania ze sztuką, wspólnej pasji i zainteresowania małą ojczyzną, jaką tworzy co roku Dariusz Chrobak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernikowie oraz poeta – członek Lipnowskiej Grupy Literackiej, sprzyja niesłabnącemu zainteresowaniu nauczycieli i uczniów z pobliskich szkół konkursem. Czas w przerwie umilają uczniowie z Czernikowa, prezentując tańce ludowe, piosenki, rysunki – jednym słowem dzieląc się swoimi talentami. Wszyscy uczestnicy zostają obdarowani dyplomami, książkami, gratulacjami dyrektora i zdjęciem z nim. Nikt nie opuszcza imprezy bez zjedzenia obiadu i poczęstowania się słodkościami, co sponsorują władze lokalne.

Dla mnie Regionalny Konkurs Recytatorski Twórców Ziemi Dobrzyńskiej pt. „Dobrze ziemio” jest niezwykle cennym przeżyciem edukacyjnym i estetycznym. Gratuluję uczniom i nauczycielom sukcesów oraz dziękuję dyrektorowi za zaproszenie mnie do jury konkursu.

oprac. Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Dzieci z PZA

50-ciu nauczycieli wzięło udział w konferencji „Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym (PZA/FAS) w przedszkolu i szkole”, która odbyła się 23 marca 2015 r. w Toruniu. Organizatorką spotkania była Marzenna Wierzbicka, kierownik Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu.

więcej...

50-ciu nauczycieli wzięło udział w konferencji „Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym (PZA/FAS) w przedszkolu i szkole”, która odbyła się 23 marca 2015 r. w Toruniu. Organizatorką spotkania była Marzenna Wierzbicka, kierownik Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu.

Prelegent dr n. med. Krzysztof Liszcz jest ekspertem PARPA (Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w Warszawie.

Pierwsza część konferencji poświęcona była wyjaśnieniu, co to jest Płodowy Zespół Alkoholowy, wskazaniu skutków narażenia płodu na działanie alkoholu oraz omówieniu zaburzeń stanu zdrowia dziecka wynikającego z działania etanolu. W drugiej części wykładowca omówił trudności edukacyjne wynikające z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Dzieci z PZA słabo rozumieją kontekst sytuacyjny, nie odczytują intencji, nie rozumieją aluzji, metafor, nie umieją wnioskować przez analogię oraz przejawiają problemy z zapamiętywaniem i orientacją przestrzenną. Trudności w rozumieniu metafor i intencji powodują problemy w funkcjonowaniu w klasie i grupie towarzyskiej. Krzysztof Liszcz podkreślił, że problemy wychowawcze często wynikają z błędów postepowania nauczycieli, rodziców i opiekunów, którzy nie uwzględniają konieczności dostosowania sposobu wywierania wpływu do specyficznych ograniczeń i trudności dziecka.

Jakie więc strategie postępowania z dziećmi z płodowym Zespołem Alkoholowym powinni stosować nauczyciele i opiekunowie? Najogólniej można powiedzieć, że należy w prosty sposób przekazywać polecenia i informacje oraz akceptować ograniczenia w zakresie zaburzeń zmysłów.

Podczas konferencji zostały również poruszone problemy prawne i resocjalizacyjne oraz próbowano odpowiedzieć na pytanie: Pełnosprawni, poczytalni, samodzielni, czy niepełnosprawni, niepoczytalni i niesamodzielni?

Tematyka wywołała duże zainteresowanie wśród nauczycieli. Bardzo wysoko ocenili merytoryczne jak i organizacyjne przygotowanie konferencji. W ankietach ewaluacyjnych podkreślali wagę podjętego tematu i wysokie kompetencje teoretyczne i praktyczne w pracy z dziećmi z PZA wykładowcy - dr. Krzysztofa Liszcza.


oprac. Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji,
Marzenna Wierzbicka - Pracownia Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji
Warsztaty kulinarne Człowiek jest tym, co je i pije

Pierwsze warsztaty kulinarne dla nauczycieli, których celem jest promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania wśród dzieci i młodzieży odbyły się w marcu 2015 r. Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami racjonalnego odżywiania oraz doskonalili swoje umiejętności praktyczne, poznali tajniki sporządzania wybranych potraw i degustowali przygotowane przez siebie dania. Oto niektóre wytwory pracy uczestniczek.

więcej...

Pierwsze warsztaty kulinarne dla nauczycieli, których celem jest promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania wśród dzieci i młodzieży odbyły się w marcu 2015 r. Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami racjonalnego odżywiania oraz doskonalili swoje umiejętności praktyczne, poznali tajniki sporządzania wybranych potraw i degustowali przygotowane przez siebie dania. Oto niektóre wytwory pracy uczestniczek.


Przewidujemy kolejne edycje warsztatów. Proszę śledzić stronę interesową KPCEN Toruń.
Gorąco zapraszam.
Monika Sylwestrzak, kierownik kursu
Wielcy Polacy: nagrody rozdane, konkurs podsumowany

Na pielgrzymki do Włoch pojadą uczniowie, którzy uzyskali kolejno największą liczbę punktów: Weronika Więckowska (Publiczne Gimnazjum w Bądkowie), Angelika Kopczyńska (ZS nr 19 w Bydgoszczy), Lena Chmielewska (Zespół Szkół Katolickich we Włocławku) - zwycięzcy Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego Wiedzy o Wielkich Polakach w tym roku nt. Bł. Stefan Wincenty Frelichowski na tle historii Kościoła i skautingu w Polsce w latach 1913 – 1945. Sześciu gimnazjalistów otrzymało rowery, natomiast wszyscy uczestnicy olimpiady gratulacje, dyplomy, zaświadczenia i książki.

więcej...

Na pielgrzymki do Włoch pojadą uczniowie, którzy uzyskali kolejno największą liczbę punktów: Weronika Więckowska (Publiczne Gimnazjum w Bądkowie), Angelika Kopczyńska (ZS nr 19 w Bydgoszczy), Lena Chmielewska (Zespół Szkół Katolickich we Włocławku) - zwycięzcy Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego Wiedzy o Wielkich Polakach w tym roku nt. Bł. Stefan Wincenty Frelichowski na tle historii Kościoła i skautingu w Polsce w latach 1913 – 1945. Sześciu gimnazjalistów otrzymało rowery, natomiast wszyscy uczestnicy olimpiady gratulacje, dyplomy, zaświadczenia i książki.

Uroczysta gala podsumowująca konkurs odbyła się 19 marca 2015 r. w pięknym, nowoczesnym Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Ks. dr Paweł Nowogórski gospodarz obiektu oraz realizator i kierownik olimpiady gościł wczoraj znamienite osoby: Ewę Mes, Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa, Annę Łukaszewską, Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty i ks. Prałata Józefa Nowakowskiego oraz inne ważne postaci dla życia społecznego, politycznego i religijnego regionu. Zgromadzeni w sali teatralnej laureaci i finaliści konkursu, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz dumni ze swoich dzieci – rodzice mieli możliwość zapoznać się z historią olimpiady Wielcy Polacy, która odbyła się już po raz trzeci w naszym województwie. Jej celem jest m. in. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, pobudzanie w nich twórczego myślenia oraz przybliżanie wartości zwyczajów regionalnych, społecznych i patriotycznych na podstawie wielkich autorytetów.


Małgorzata Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu w imieniu trzech instytucji wspierających nauczycieli, podziękowała ks. Pawłowi Nowogórskiemu za twórczą współpracę.

Z KPCEN w Toruniu zaangażowane są w organizację olimpiady oraz pełnią rolę przewodniczących etapów rejonowych (rejony nr 2 i nr 4): Dorota Andrzejewska i Danuta Potręć. Ostatnia jest również wiceprzewodniczącą wojewódzkiej komisji.

Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Sanktuarium Diecezjalne Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu (Ks. Prałat Józef Nowakowski), Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

Więcej informacji na stronie: www.gorsk.org.pl


oprac. Danuta Potręć, zdjęcia Tadeusz Wański
Pracownia Informacji i Promocji
Warsztaty - Program eTwinning
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
do udziału w bezpłatnych warsztatach
Program eTwinning,
które odbędą się 8 kwietnia 2015 r.(środa) w KPCEN w Toruniu,
ul. H. Sienkiewicza 36, od godz. 15.00 do 19.00

więcej...
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
do udziału w bezpłatnych warsztatach
Program eTwinning,
które odbędą się 8 kwietnia 2015 r.(środa) w KPCEN w Toruniu,
ul. H. Sienkiewicza 36, od godz. 15.00 do 19.00

Zajęcia poprowadzą ambasadorki programu eTwinnng w województwie kujawsko-pomorskim.
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają najważniejsze cechy programu eTwinning, zalety i korzyści udziału w programie, portale programu eTwinning: europejski i krajowy
oraz narzędzia internetowe: Desktop i TwinSpace.
Podczas sesji warsztatowej przy komputerach odbędzie się rejestracja szkoły/nauczyciela w programie eTwinning.
Liczba uczestników warsztatów ograniczona – 15 osób.
Uczestnicy spotkania otrzymają materiały oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu i certyfikaty po zarejestrowaniu szkoły w programie.
Informacji udziela Marzenna Wierzbicka konsultantka KPCEN w Toruniu,
e-mail: Marzenna.Wierzbicka@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881 934 256
RODZINA - zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie

UWAGA! Przedłużamy termin
składania zgłoszeń do konkursów i przeglądów do 31.03.2015 r.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu
Zapraszają
nauczycieli i uczniów wszystkich etapów edukacyjnych
do udziału w przeglądach i konkursach organizowanych w ramach „Toruńskich Dni Dialogu”,
których tematem przewodnim jest
RODZINA
Celem konkursów i przeglądów jest przedstawienie rodziny w różnych kulturach, m.in.:
romskiej, żydowskiej, islamskiej, japońskiej, afrykańskiej, polskiej.
więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu
Zapraszają
nauczycieli i uczniów wszystkich etapów edukacyjnych
do udziału w przeglądach i konkursach organizowanych w ramach „Toruńskich Dni Dialogu”,
których tematem przewodnim jest
RODZINA
Celem konkursów i przeglądów jest przedstawienie rodziny w różnych kulturach, m.in.:
romskiej, żydowskiej, islamskiej, japońskiej, afrykańskiej, polskiej.
Na końcu strony www.kpcen-torun.pl w zakładce RODZINA W RÓŻNYCH KULTURACH znajdują się wszystkie regulaminy.

Uroczysta gala podsumowująca wszystkie konkursy i przeglądy wraz z wręczeniem nagród
i wyróżnień odbędzie się 21 maja (czwartek) 2015 r. w auli WSFH w Toruniu.

Patronat nad projektem RODZINA obejmują:
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Prezydent Miasta Torunia
 • Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

 • W ramach projektu proponujemy:
  1. konkurs dla nauczycieli I i II etapu edukacyjnego na najciekawszy scenariusz projektu edukacyjnego pt. „Rodzinne gry i zabawy w różnych kulturach”,
  2. wernisaż plakatu dla dzieci ze świetlic szkolnych i czytelników bibliotek szkolnych promujący książki pt. „Rodzina i życie codzienne w różnych krajach”,
  3. konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „Dom, rodzina i ja” ,
  4. przegląd poetycki dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych pt. „O rodzinie w kilku wersach”,
  5. konkurs dla nauczycieli języków obcych III etapu edukacyjnego na najlepszy scenariusz interkulturowej lekcji języka obcego na temat „Rodzina w różnych kulturach”,
  6. konkurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pt. „Życie rodzinne w różnych krajach i kulturach w ćwiczeniach interaktywnych„

  Koordynator projektu – Iwona Michałek, tel. 881-93-00-89
Elektroniczny system zapisów na formy doskonalenia
Jak zapisać się na kurs / szkolenie / konferencję? więcej...

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy zapoznać się z krótką instrukcją obsługi Elektronicznego Systemu Zapisów. To bardzo proste.

 1. wybieracie zakładkę oferta z menu głównego (pasek pod naszą nazwą),
 2. wybieracie interesującą Was kategorię (z kropką po lewej):
 3. wybieracie formę doskonalenia (z kwadracikiem po lewej),
 4. po zapoznaniu się ze szczegółami kursu klikacie u dołu:
  • zapisz się - dla nauczycieli indywidualnych
  • zamów - dla dyrektorów (zmówienie szkolenia dla rady pedagogicznej / placówki)
 5. wypełniacie formularz swoimi danymi i klikacie wyślij
 6. sprawdzacie konto e-mail, którego adres podaliście w formularzu; otrzymacie wiadomość z odnośnikiem, który należy kliknąć aby potwierdzić swoje zgłoszenie.
 7. gotowe! Jesteście już zapisani na wybraną przez siebie formę doskonalenia.
 8. po skompletowaniu grupy zostaniecie poinformowani o szczegółach organizacyjnych kursu.

Z przyjemnością informujemy, że wychodząc naprzeciw potrzebom Użytkowników naszego serwisu uruchomiliśmy Wyszukiwarkę Form Doskonalenia. Znajduje się ona po prawej stronie ekranu. Po jej kliknięciu ukaże się lista słów kluczowych. Wybierając je możemy w łatwy sposób dotrzeć do form dotyczących interesującej nas tematyki. Zapraszamy do korzystania.

Papierowa wiklina - relacja z warsztatów
Czernikowo recytacją stoi
Dzieci z PZA
0126566
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2014 by Administrator <strona@kpcen.pl>