piątek, 30 wrzesień 2016 godz. 06:59

log in

 
 
Projekt edukacyjny - TORUŃSKI URZĄD DLA MŁODZIEŻY - III edycja
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
i Urząd Miasta Torunia
zapraszają nauczycieli i uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Torunia do realizacji
projektu edukacyjnego
TORUŃSKI URZĄD DLA MŁODZIEŻY
- III edycja rok szkolny 2016/2017

Celem projektu Toruński Urząd dla Młodzieży jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym oraz rozwój postaw obywatelskich. Kontynuacja realizowanego projektu edukacyjnego to efektywny sposób na edukację obywatelską oraz zwiększanie udziału młodych Polek i Polakóww życiu publicznym. Realizacja projektu w tym roku szkolnym 2016/2017 wpisuje sięw priorytetach MENi KO.

więcej...
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
i Urząd Miasta Torunia
zapraszają nauczycieli i uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Torunia do realizacji
projektu edukacyjnego
TORUŃSKI URZĄD DLA MŁODZIEŻY
- III edycja rok szkolny 2016/2017

Celem projektu Toruński Urząd dla Młodzieży jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym oraz rozwój postaw obywatelskich. Kontynuacja realizowanego projektu edukacyjnego to efektywny sposób na edukację obywatelską oraz zwiększanie udziału młodych Polek i Polaków w życiu publicznym. Realizacja projektu w tym roku szkolnym 2016/2017 wpisuje się w priorytetach MEN i KO.

Celem praktycznym projektu są działania, które wyposażą uczniów w nowe umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich a w szczególności przygotują ich do edukacji obywatelskiej.

Projekt Toruński Urząd dla Młodzieży obejmuje następujące elementy:
 1. Nauczyciel omawia zasady projektu edukacyjnego na lekcji.
 2. Uczniowie mają za zadanie zaplanować i załatwić typowe sprawy urzędowe, zapoznać się z pracą Wydziałów: Spraw Administracyjnych, Ewidencji i Rejestracji, Środowiska i Zieleni, Ochrony Ludności, Architektury i Budownictwa oraz Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Torunia biorących udział w projekcie a potem pokazać wyniki swojej pracy, np.: w postaci prezentacji multimedialnej, filmu, pokazu zdjęć i inne.
 3. Pracownicy wydziałów UM Torunia przygotowali zadania, które może zrealizować młodzież. Nauczyciel umawia uczniów na spotkanie z osobami kierującymi wydziałami. Czas na wykonanie projektu dla uczniów to trzy tygodnie. Projekt ma mieć charakter zespołowy. Zespół realizujący dany projekt musi liczyć nie mniej niż 3 osoby, a nie więcej niż 4 osoby.

Zadaniem szkoły jest zgłoszenie do dnia 10 października 2016 r.
udziału w projekcie do KPCEN w Toruniu,
na adres: Zofia.Spalinska@kpcen-torun.edu.pl

Karta zgłoszenia do projektu

Uroczyste podsumowanie projektów uczniowskich odbędzie się w terminie do 20 lutego 2017 r.

Szczegółowych informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN w Toruniu, tel. 881 93 33 55
Promujmy szkoły zawodowe - dobre praktyki w szkołach zawodowych
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele kształcenia zawodowego,

Prosimy Państwa o przesyłanie informacji na temat współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w zakresie realizacji, np.: zajęć z kształcenia praktycznego, praktyk zawodowych, staży, konkursów oraz innych form. Materiały mogą być opracowane w formie prezentacji multimedialnej, tekstu, zdjęć z opisem itp. Będziemy je zamieszczać na bieżąco na stronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu www.kpcen-torun.edu.pl w zakładce Pracodawcy i szkoły. Dzięki tym publikacjom będą Państwo mogli promować swoją szkołę w naszym województwie oraz w środowisku edukacyjnym. Poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniami o współpracy z pracodawcami wpiszą się Państwo w realizację priorytetowego kierunku polityki oświatowej państwa. Szkoły zawodowe realizują wiele działań, o których warto mówić i inspirować innych.

Zachęcam do podzielenia się swoimi doświadczeniami, refleksjami na temat współpracy Państwa szkoły z pracodawcami.
Nie czekaj na innych, bądź pierwszy!

Informacje prosimy przesyłać na adres e-mail: Monika.Sylwestrzak@kpcen-torun.edu.pl
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Sylwestrzak-Buczyńska – konsultant ds. kształcenia zawodowego, tel. 881-93-12-96
Niemiecki ma klasę 2016/2017 - konkurs

Goethe-Institut zaprasza nauczycieli języka niemieckiego wszystkich typów szkół do udziału w konkursie "DeutschhatKlasse /Niemiecki ma klasę" 2016/2017. Konkurs motywuje do nauki języka i rozwija kompetencje społeczne uczniów, pomaga wzmianie aranżacji sali do nauki niemieckiego, polepsza warunki pracy nauczycieli wpływa na pozycję i prestiż języka w szkole. Zobaczcie Państwo sami naszą relację z zakończenia konkursu 2015/2016 http://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dhk/kon/iep.html

Dalsze informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie
www.goethe.de/polen/dhk
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Ewa Dorota Ostaszewska - Koordynator projektu Niemiecki ma klasę/ DeutschhatKlasse
BeauftragtefürBildungskooperationDeutsch
Goethe-Institut
Ul.Chmielna 13 A
00-021 Warszawa
Tel. +48 22 505 90 25
Fax +48 22 505 90 10
E-Mail: Ewa-Dorota.Ostaszewska@warschau.goethe.org
Zaproszenie, Informacje
Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza do udziału
w Kursie kwalifikacyjnym dla oświatowej kadry kierowniczej
Planowany termin rozpoczęcia kursu: listopad 2016r., zakończenia: maj 2017 r.

ZAPISZ SIĘ

Kierownik kursu: Wiesława Kuban
Kontakt: tel. 881 93 44 85 , e-mail: Wieslawa.Kuban@kpcen-torun.edu.pl
Konferencja - Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki
zaprasza
kadrę kierowniczą szkół, placówek, poradni psychologiczno-pedagogicznych
i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
na wojewódzką konferencję
KUJAWSKO-POMORSKIE DLA UCZNIA ZDOLNEGO

Konferencja odbędzie się 6 października 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu,
Plac Teatralny 2, sala patio A, I piętro w godzinach 10.00 – 14.15.
Celem jest prezentacja dobrych praktyk tworzenia kompleksowych rozwiązań wspierających ucznia zdolnego w województwie kujawsko-pomorskim.
Przebieg wizualizowany będzie przez graphic recordera. Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania swojego głosu na „Ścianie myśli i pomysłów” oraz poznania prac uczniów zdolnych.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Lista uczestników zamknięta

Program konferencji

Organizatorzy:
 • Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
Informacji udzielają:
KPCEN w Bydgoszczy - Ilona Zduńczuk tel: 52 349 31 50 wew.37
KPCEN w Toruniu – Grażyna Szczepańska tel: 881 930 080
KPCEN we Włocławku – Lena Tkaczyk tel: 530 683 347
VIII edycja Akademii Zarządzania - zapisy
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów placówek edukacyjnych do udziału
w VIII edycji Akademii Zarządzania.

Uczestnicy zajęć zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu administrowania szkołą/przedszkolem. Tematyka zajęć będzie dostosowywana do potrzeb uczestników.
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium Akademia Zarządzania proszone są o dokonanie zapisu drogą elektroniczną do 30 września 2016 r.

ZAPISZ SIĘ
więcej...

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów placówek edukacyjnych do udziału
w VIII edycji Akademii Zarządzania.
Uczestnicy zajęć zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu administrowania szkołą/przedszkolem. Tematyka zajęć będzie dostosowywana do potrzeb uczestników.
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium Akademia Zarządzania proszone są o dokonanie zapisu drogą elektroniczną do 30 września 2016 r.

ZAPISZ SIĘ

W tym roku proponujemy 5 spotkań seminaryjnych po 5 godzin dydaktycznych w następujących terminach:

 • 27.10.2016r. (Toruń), 28.10.2016r. (Brodnica) – Planowany temat: Zmiany w przepisach prawa oświatowego
 • 24.11.2016r. (Toruń), 25.11.2016r. (Brodnica) – Planowany temat: Ochrona danych osobowych w placówce edukacyjnej
 • 26.01.2017r. (Toruń), 27.01.2017r. (Brodnica) - Tematyka zaproponowana przez uczestników
 • 23.02.2017r. (Toruń), 24.02.2017r. (Brodnica) - Tematyka dostosowana do potrzeb uczestników
 • 30.03.2017r. (Toruń), 31.03.2017r. (Brodnica) - Tematyka zaproponowana przez uczestników
Prowadzącymi są specjaliści w zakresie zarządzania oświatą, konsultanci oraz eksperci w danej dziedzinie.
Opłata wynosi 380 zł od osoby.
Osobą odpowiedzialną za Akademię Zarządzania jest Sławomir Żebrowski, nowy konsultant ds. doskonalenia kadry kierowniczej, który zadba o potrzeby związane z organizacją spotkań w ramach Akademii, jak również będzie wspomagać kadrę zarządzającą w rozwiązywaniu bieżących problemów.
Szczegółowych informacji udzielają:
Sławomir Żebrowski, nr tel.: 881 931 360
e-mail: Slawomir.Zebrowski@kpcen-torun.edu.pl
lub
Wiesława Kuban, Kierownik Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania, nr tel.: 881 934 485,
e-mail:Wieslawa.Kuban@kpcen-torun.edu.pl.
Konsultanci uczą się od siebie
Niemiecki ma klasę 2016/2017 - konkurs
012909192
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>