sobota, 1 listopad 2014 godz. 13:56

log in

 
 
Ustny egzamin maturalny z języka polskiego - nie taki straszny

Poloniści ze szkół brodnickich i powiatu toruńskiego wzięli udział w jesiennych warsztatach
Jak przygotować uczniów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Zajęcia dla dwóch grup – w Toruniu i w Brodnicy – opracowały i przeprowadziły Barbara Bajeńska, która współpracuje z CKE i OKE w Gdańsku oraz Ewa Kondrat, konsultantka KPCEN w Toruniu.
więcej...

Poloniści ze szkół brodnickich i powiatu toruńskiego wzięli udział w jesiennych warsztatach
Jak przygotować uczniów do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Zajęcia dla dwóch grup – w Toruniu i w Brodnicy – opracowały i przeprowadziły Barbara Bajeńska, która współpracuje z CKE i OKE w Gdańsku oraz Ewa Kondrat, konsultantka KPCEN w Toruniu.
Uczestnicy poznali autorskie metody pracy z uczniami, również tymi niezmotywowanymi. Zaprezentowane zostały przykładowe zadania maturalne, odwołujące się do tekstów kultury oraz zagadnień o języku. Prowadzące zwróciły uwagę na odwoływanie się podczas wypowiedzi na egzaminie ustnym do materiału, który jest bliski młodzieży. Pokazano ćwiczenia, wykorzystujące pakiet Filmoteki Szkolnej i zasoby Internetu (m.in. http://ninateka.pl/ ). Warsztaty zostały wysoko ocenione przez uczestników. Bardzo ważnym elementem spotkań była możliwość podzielenia się sprawdzonymi pomysłami w pracy z uczniami i sposobami zainteresowania młodzieży szeroko rozumianą kulturą.

Jednocześnie informujemy, że na stronach CKE zostały zamieszczone materiały dla nauczycieli, opracowane przez ORE i instytucje współpracujące z CKE. www.cke.edu.pl
W najbliższym czasie na stronach CKE pojawi się również informacja o szkoleniach dla egzaminatorów.
Ewa Kondrat
Zaproszenie z KPCEN w Bydgoszczy
Polski Komitet ds. UNESCO
i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
serdecznie zapraszają nauczycieli szkół
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w warsztatach edukacji międzykulturowej
W kręgu kultury islamu,
organizowanych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej,
w dniach 21 - 22 listopada 2014 r. w salach Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 9.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapisy do 5 listopada 2014 r.

Program_warsztatow_Bydgoszcz_2014 Zaproszenie_dla_nauczycieli_kuj-pom Formularz_zgloszeniowy
Etyka nie tylko dla smyka – szkolenie liderów

W dniach 21 i 25 października 2014 r. odbyło się 16 - godzinne szkolenie liderów szkolnych pilotażowego programu Etyka nie tylko dla smyka realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, które zorganizowały i poprowadziły Wiesława Kuban i Marzenna Wierzbicka, konsultantki KPCEN w Toruniu, regionalne koordynatorki projektu.
więcej...
W dniach 21 i 25 października 2014 r. odbyło się 16 - godzinne szkolenie liderów szkolnych pilotażowego programu Etyka nie tylko dla smyka realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, które zorganizowały i poprowadziły Wiesława Kuban i Marzenna Wierzbicka, konsultantki KPCEN w Toruniu, regionalne koordynatorki projektu.
Temat szkolenia, Etyka nie tylko dla smyka - realizacja zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego, wzbudził duże zainteresowanie.

W kursie uczestniczyło 19 liderów zgłoszonych do pilotażu. Celem szkolenia było przygotowanie szkolnych liderów do realizacji projektu w okresie od listopada do końca kwietnia 2015 r., poznanie podstaw teoretycznych i metodycznych z zakresu realizacji zagadnień etycznych w edukacji wczesnoszkolnej oraz poznanie pojęć z zakresu antykorupcji. Uczestniczące w szkoleniu liderki rozwijały umiejętności stosowania metod interakcyjnych w realizacji zagadnień etycznych w edukacji wczesnoszkolnej oraz doskonaliły swój warsztat w zakresie zadań i roli lidera pilotażu Etyka nie tylko dla smyka.

Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za udział i zaangażowanie w szkoleniu.
Wiesława Kuban



Podsumowujemy pracę

Jak co roku nadszedł czas na podsumowanie pracy placówki za miniony rok. Czas na przyjrzenie się efektom podejmowanych przez pracowników KPCEN w Toruniu działań, na cieszenie się z sukcesów i refleksję nad tym, co można zmienić, aby jeszcze trafniej wesprzeć nauczycieli w ich potrzebach.

więcej...

Jak co roku nadszedł czas na podsumowanie pracy placówki za miniony rok. Czas na przyjrzenie się efektom podejmowanych przez pracowników KPCEN w Toruniu działań, na cieszenie się z sukcesów i refleksję nad tym, co można zmienić, aby jeszcze trafniej wesprzeć nauczycieli w ich potrzebach.

Zebranie plenarne, które miało miejsce 28 października 2014 r., rozpoczęło się wystąpieniem dr Ireny Kamińskiej-Radomskiej z The Protocol School of Poland w Warszawie na temat „Etykiety i wystąpień”. W profesjonalny i ekspresyjny sposób prelegentka mówiła o etykiecie w biznesie, o witaniu się, sposobach zwracania się do pracownika, ubiorze i innych zasadach kulturalnego funkcjonowania w relacjach międzyludzkich w obszarze zawodowym. Druga część wystąpienia poświęcona była elementom dobrego wystąpienia. Zadawaliśmy sobie pytania: co sprawia, że ludzie nas słuchają?, jak być przekonywającym?, jak przygotować się do wystąpienia publicznego? Mówiliśmy o mowie ciała, gestach, głosie oraz „skwarkach”, czyli tym, co może uatrakcyjnić, wzbogacić wystąpienie: przykłady z życia, cytaty, historyjki, humor, odwoływanie się do wyobraźni… Konsultanci i zaproszeni na spotkanie doradcy metodyczni byli żywo zainteresowani powyższymi zagadnieniami z racji częstych wystąpień przed nauczycielami.

Po wykładzie głos zabrała Małgorzata Trzeciak, dyrektorka KPCEN w Toruniu, dokonując podsumowania pracy konsultantów za rok szkolny 2013/2014. Padało dużo zestawień i liczb, dotyczących szkoleń rad pedagogicznych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, zorganizowanych konferencji, seminariów i innych form. W minionym roku szkolnym liczba nauczycieli, którzy wzięli udział w różnorodnych formach, zwiększyła się w porównaniu z 2012 rokiem (w 2013/2014 to 9190 osób, w 2012 – 8971 osób). Do sukcesu zaliczyć możemy wysokie oceny szkoleń deklarowane przez uczestników.

Spotkanie zakończył wspólny obiad, przygotowany w warsztatach szkolnych przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu.

oprac. Danuta Potręć,
zdjęcia Tadeusz Wański – Pracownia Informacji i Promocji
Dyrektor szkoły-status i działania

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza kadrę zarządzającą przedszkoli i szkół na szkolenie „Dyrektor szkoły - status i działania”. Szkolenie to okazja do zapoznania się z wprowadzonymi oraz projektowanymi zmianami w prawie oświatowym, wpływającymi na organizację pracy szkół.

Informacje i rejestracja pod adresem: www.ore.edu.pl
więcej...

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza kadrę zarządzającą przedszkoli i szkół na szkolenie „Dyrektor szkoły - status i działania”. Szkolenie to okazja do zapoznania się z wprowadzonymi oraz projektowanymi zmianami w prawie oświatowym, wpływającymi na organizację pracy szkół.

Informacje i rejestracja pod adresem: www.ore.edu.pl
Bezpłatne warsztaty kosmiczne w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza na bezpłatne warsztaty kosmiczne. W programie zajęcia praktyczne i sylwetki i osiągnięcia polskich naukowców w zakresie astronomii i inżynierii kosmicznej.

Informacje na stronie http://mlynwiedzy.org.pl
więcej...

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza na bezpłatne warsztaty kosmiczne. W programie zajęcia praktyczne i sylwetki i osiągnięcia polskich naukowców w zakresie astronomii i inżynierii kosmicznej.

Informacje na stronie www.mlynwiedzy.org.pl
Włącz się w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
17-23 listopada 2014 r.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie „Otwarta Firma”. Materiały dydaktyczne zamieszczone zostały na platformie internetowej projektu
www.otwarta-firma.junior.org.pl
więcej...
17-23 listopada 2014 r.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie „Otwarta Firma”. Materiały dydaktyczne zamieszczone zostały na platformie internetowej projektu
www.otwarta-firma.junior.org.pl
Szczegóły w załączniku
Pytania związane z projektem można kierować do koordynatora Andrzeja Pierchały, tel. 502144458, e-mail: andrzej.pierchała@junior.org.pl
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej. Fundacja działa w ramach Junior AchievementWorldwide w 120 krajach. Dotychczas w programach fundacji wzięło udział ponad 5,6 miliona uczniów z całej Polski.
Prawa autorskie w Internecie – sprawozdanie z konferencji

Nauczyciele przedmiotów i nauczyciele bibliotekarze szkolni mieli okazję wzbogacić swój warsztat pracy podczas konferencji poświęconej Prawu autorskiemu w Internecie, która odbyła się 23 października 2014r. w KPCEN w Toruniu. Była ona wynikiem współpracy naszego ośrodka z Fundacją Legalna Kultura. Warsztaty poprowadzili Izabela Foryś i mecenas Albert Stawiszyński, pracownicy Fundacji.

więcej...

Nauczyciele przedmiotów i nauczyciele bibliotekarze szkolni mieli okazję wzbogacić swój warsztat pracy podczas konferencji poświęconej Prawu autorskiemu w Internecie, która odbyła się 23 października 2014r. w KPCEN w Toruniu. Była ona wynikiem współpracy naszego ośrodka z Fundacją Legalna Kultura. Warsztaty poprowadzili Izabela Foryś i mecenas Albert Stawiszyński, pracownicy Fundacji.

Uczestnicy konferencji zostali zaznajomieni z pojęciami z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. Zaprezentowano zakładkę stworzoną dla nauczycieli i uczniów, w której znajdują się scenariusze lekcji dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W drugiej części spotkania nauczyciele zadawali pytania prawnikowi. Byli zainteresowani prawem w zakresie odtwarzania filmów, kserowania fragmentów książek dla uczniów i zamieszczania zdjęć w sieci.

Z dużą uwagą nauczyciele przyjęli ofertę dydaktyczną Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, którą zaprezentowała Sylwia Malinowska , pracownik biblioteki.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konferencji. Więcej informacji o spotkaniu można uzyskać pod adresem: www.legalnakultura.pl
Anna Piątek, konsultantka Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji
Jak rozmawiać z młodymi o dyskryminacji – zaproszenie do udziału w konferencji

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu
zapraszają
nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowawców na konferencję
6 listopada (czwartek) 2014 r. godz. 15:00
„Jak rozmawiać z młodymi o dyskryminacji”
do auli Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej, ul. Poznańska 49 w Toruniu
więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu
zapraszają
nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowawców na konferencję
6 listopada (czwartek) 2014 r. godz. 15:00
„Jak rozmawiać z młodymi o dyskryminacji”
do auli Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej, ul. Poznańska 49 w Toruniu
W programie:

Godzina 15.00 - wykład Jonnego Danielsa - „Od Polin do Polonii”

Godzina 16.30 - kawa, herbata, ciepły poczęstunek

Godzina 17.00 - panele warsztatów

I grupa
„Nauczanie (nie tylko) o Zagładzie na lekcjach języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych w świetle nowej podstawy programowej. O potrzebie podejścia interdyscyplinarnego i spiralnego w modelu kształcenia” – prowadzenie dr Łukasz Skowroński, nauczyciel VII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.
II grupa
„Nauczanie o Holocauście z użyciem relacji w XXI w. na podstawie zbiorów Instytutu Fundacji Shoah” – prowadzenie mgr Maria Jadczak, nauczycielka V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.
III grupa
„Język propagandy nazistowskiej, na podstawie antysemickiego plakatu III Rzeszy” - propozycja zajęć z języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych – prowadzenie mgr Ivka Macioszek i mgr Joanna Stanclik – nauczycielki Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska.
Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w konferencji.
Elektroniczny system zapisów na formy doskonalenia
Jak zapisać się na kurs / szkolenie / konferencję? więcej...

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy zapoznać się z krótką instrukcją obsługi Elektronicznego Systemu Zapisów. To bardzo proste.

 1. wybieracie zakładkę oferta z menu głównego (pasek pod naszą nazwą),
 2. wybieracie interesującą Was kategorię (z kropką po lewej):
 3. wybieracie formę doskonalenia (z kwadracikiem po lewej),
 4. po zapoznaniu się ze szczegółami kursu klikacie u dołu:
  • zapisz się - dla nauczycieli indywidualnych
  • zamów - dla dyrektorów (zmówienie szkolenia dla rady pedagogicznej / placówki)
 5. wypełniacie formularz swoimi danymi i klikacie wyślij
 6. sprawdzacie konto e-mail, którego adres podaliście w formularzu; otrzymacie wiadomość z odnośnikiem, który należy kliknąć aby potwierdzić swoje zgłoszenie.
 7. gotowe! Jesteście już zapisani na wybraną przez siebie formę doskonalenia.
 8. po skompletowaniu grupy zostaniecie poinformowani o szczegółach organizacyjnych kursu.

Z przyjemnością informujemy, że wychodząc naprzeciw potrzebom Użytkowników naszego serwisu uruchomiliśmy Wyszukiwarkę Form Doskonalenia. Znajduje się ona po prawej stronie ekranu. Po jej kliknięciu ukaże się lista słów kluczowych. Wybierając je możemy w łatwy sposób dotrzeć do form dotyczących interesującej nas tematyki. Zapraszamy do korzystania.

Ustny egzamin maturalny z języka polskiego - nie taki straszny
Etyka nie tylko dla smyka – szkolenie liderów
Dyrektor szkoły-status i działania
0125657
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2014 by Administrator <strona@kpcen.pl>