poniedziałek, 22 grudzień 2014 godz. 14:25

log in

 
 
Zapraszamy na stronę projektu
Edukacja Globalna – nagrodzone szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego

Ogólnopolski Projekt edukacji globalnej 2014 „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, został podsumowany 12 grudnia 2014 r. w Warszawie.

Wśród trójki wojewódzkich koordynatorów projektu znalazła się Danuta Potręć - konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Podczas konferencji koordynatorzy przedstawili działania podjęte w ramach projektu przez nauczycieli i uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego: szkolenia, spotkania z wolontariuszami, Tydzień Edukacji Globalnej, projekty edukacyjne, akcje dotyczące zagadnień edukacji globalnej.

więcej...

Ogólnopolski Projekt edukacji globalnej 2014 „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, został podsumowany 12 grudnia 2014 r. w Warszawie.

Wśród trójki wojewódzkich koordynatorów projektu znalazła się Danuta Potręć - konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Podczas konferencji koordynatorzy przedstawili działania podjęte w ramach projektu przez nauczycieli i uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego: szkolenia, spotkania z wolontariuszami, Tydzień Edukacji Globalnej, projekty edukacyjne, akcje dotyczące zagadnień edukacji globalnej.

Ogromnym sukcesem było przyznanie Certyfikatu Szkoły Globalnej Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku, która już od kilku lat organizuje działania dotyczące edukacji globalnej. W roku 2014 tylko trzy szkoły w Polsce zdobyły certyfikaty. Wśród nich jest szkoła z Osieka.

W gronie wyróżnionych w kraju szkół, w konkursie Szkoła Globalna, znalazł się Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu.

Kolejne wyróżnienia tym razem w konkursie na projekt edukacyjny dotyczący Edukacji Globalnej uzyskały:
- Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku za projekt „Czy każde dziecko jest szczęśliwe?”
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu za projekt „Czy zmiana klimatu zmieni twój świat?”

Ciekawe działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej podjęli również nauczyciele wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Toruniu. Warsztaty z przedstawicielkami PAH, lekcje tematyczne z etyki i zajęcia dotyczące edukacji globalnej prowadzone przez szkolnego pedagoga, wizyta w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu podczas Tygodnia, to tylko niektóre akcje mające miejsce we wspomnianej szkole.

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadomienie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Zagadnienia z jej zakresu wpisane są w podstawę programową.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:
 • tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,
 • przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,
 • rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw,
 • ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

Powyższe treści i wartości przekazują uczniom nauczyciele różnych przedmiotów. Pedagodzy i ich podopieczni z SP w Osieku oraz ZSGH w Toruniu zostali zauważeni i docenieni za efektywną, pomysłową i trudną pracę realizatorów Projektu „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat”. Nagrodzonym szkołom gratulujemy, a wszystkim nauczycielom, którzy wzięli udział w projekcie, dziękujemy.oprac. Danuta Potręć, koordynator wojewódzki projektu „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat”, (konsultantka - Pracownia Informacji i Promocji Kujawsko-Pomorskiego Centrum Nauczycieli w Toruniu)
Spotkanie dyrektorów w KPCEN w Toruniu

Konferencja Formy wspierania szkół w zakresie poprawy efektów kształcenia, wychowania i opieki odbyła się 16 grudnia 2014 roku w KPCEN w Toruniu. Uczestniczyli w niej dyrektorzy, nauczyciele i przedstawiciele organów prowadzących szkół o niskich wynikach sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych.

Organizatorem było Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu.
więcej...

Konferencja Formy wspierania szkół w zakresie poprawy efektów kształcenia, wychowania i opieki odbyła się 16 grudnia 2014 roku w KPCEN w Toruniu. Uczestniczyli w niej dyrektorzy, nauczyciele i przedstawiciele organów prowadzących szkół o niskich wynikach sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych.

Organizatorem było Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli w Toruniu przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu.

Ewa Ignaszak, st. wizytator KO, mówiła o podniesieniu efektów kształcenia w aspekcie programów naprawczych i ewaluacji zewnętrznej a Monika Janas, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu przedstawiła zebranym obszary, w jakich wszystkie poradnie mogą wspierać nauczycieli i uczniów. Dużą i ciekawą ofertę dla szkół ma też Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu. Przedstawicielka tej instytucji, Marzena Jarocka wskazała, jakiej pomocy od niej mogą oczekiwać nauczyciele i to często nie ruszając się ze swojego miejsca pracy lub zamieszkania.

Dorota Andrzejewska, konsultantka KPCEN w Toruniu, przedstawiła realizowany od czterech lat program Indywidualne Wsparcie Szkół, którego głównym celem jest wspieranie szkół w zakresie podnoszenia efektów kształcenia.

Najważniejszym punktem tej konferencji były przeprowadzone przez Marię Aleksandrę Gancarz, konsultantkę KPCEN warsztaty Analiza i interpretacja przykładowych opracowań egzaminów zewnętrznych. Planowanie działań doskonalących. Uczestnicy pracowali w grupach nad wnioskami, przyczynami braku sukcesów przy rozwiazywaniu poszczególnych zadań, oraz planowali zadania dla nauczycieli.

Konferencja była bardzo udana, było wiele dyskusji i planów na przyszłość.

Organizator konferencji - Iwona Michałek
Etyka nie tylko dla smyka – realizacja programu

9 grudnia 2014 r. w siedzibie KPCEN Toruń odbyło spotkanie konsultacyjne szkolnych liderek projektu pilotażowego Etyka nie tylko dla smyka. Konsultacje poprowadziły Wiesława Kuban i Marzenna Wierzbicka, koordynatorki regionalne pilotażu.

więcej...

9 grudnia 2014 r. w siedzibie KPCEN Toruń odbyło spotkanie konsultacyjne szkolnych liderek projektu pilotażowego Etyka nie tylko dla smyka. Konsultacje poprowadziły Wiesława Kuban i Marzenna Wierzbicka, koordynatorki regionalne pilotażu.

W konsultacjach uczestniczyło 7 liderek szkolnych; Katarzyna Mączyńska z SP nr.18 w Toruniu, Karwena Pawlak z SP w Małej Nieszawce, Anna Orczykowska z ZS nr.2 w Turznie, Katarzyna Jędrzejewska z SP i P w Książkach, Sylwia Szczepaniak z SP nr 2 w Wąbrzeźnie, Beata Ziemińska z SP 35 w Toruniu, Katarzyna Niedlich z SP 8 w Toruniu i Marlena Miastkowska-Makowska z SP w Płużnicy.

Uczestniczące w spotkaniu liderki zaprezentowały swoje dotychczasowe działania w realizacji pilotażu, zaprezentowały swoje uwagi i spostrzeżenia , wymieniły się doświadczeniami. Zwróciły też uwagę na pozytywne opinie nauczycieli realizujących projekt, którzy już po pierwszych zajęciach z dziećmi wskazali na wysoką jakość poradnika i scenariuszy do zajęć. Nauczyciele w swoich opiniach wyrażali zadowolenie zarówno swoje jak i rodziców, którzy z ogromnym zainteresowaniem wspierają realizację tego przedsięwzięcia. Szczególnie zaangażowane są dzieci, które ,,nie mogą doczekać się do kolejnych zajęć ze smyka”.

Wszystkim uczestniczącym w konsultacjach liderkom szkolnym projektu pilotażowego Etyka nie tylko dla smyka dziękujemy za udział w spotkaniu i życzymy sukcesów i powodzenia w realizacji powierzonego im zadania.

Zapraszamy do zaglądania w ,b>zakładkę Etyka nie tylko dla smyka, gdzie niebawem pojawią się bieżące informacje ze szkół z realizacji projektu w tym również zdjęcia.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy spokoju i radości w gronie rodzinnym.
Koordynatorki regionalne projektu pilotażowego Etyka nie tylko dla smyka
Wiesława Kuban, Marzenna Wierzbicka
Zaproszenie dla nauczycieli bibliotekarzy
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
i Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zapraszają na kurs
Innowacyjny warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza

Kurs adresowany jest do nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych i gimnazjalnych zainteresowanych poznaniem i posługiwaniem się innowacyjnymi metodami pracy z uczniem w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne.

Kurs będzie odbywał się w terminie od 28 stycznia do 10 czerwca 2015 r. i będzie obejmował spotkania stacjonarne oraz konsultacje on-line na platformie Moodle.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne.
więcej...
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
i Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zapraszają na kurs
Innowacyjny warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza

Kurs adresowany jest do nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych i gimnazjalnych zainteresowanych poznaniem i posługiwaniem się innowacyjnymi metodami pracy z uczniem w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne.

Kurs będzie odbywał się w terminie od 28 stycznia do 10 czerwca 2015 r. i będzie obejmował spotkania stacjonarne oraz konsultacje on-line na platformie Moodle.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne.
Program kursu:
Moduł I : Metoda projektu w teorii i praktyce.
Moduł II: Pierwsze kroki na platformie Moodle.
Moduł III: Technologia Informacyjno-Komunikacyjna - prezentacja narzędzi:
- Glogster EDU - sposób na interaktywny plakat i nietypową prezentację multimedialną.
- Edukacyjne zastosowanie komiksu.
- Tworzenie i udostępnianie zasobów edukacyjnych w serwisie Blendspace.
Moduł IV: Projekt kampanii czytelniczej.
Warunki pomyślnego ukończenia kursu:
 • aktywny udział w spotkaniach stacjonarnych,
 • zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii czytelniczej w szkole,
 • prezentacja projektu kampanii czytelniczej.
Miejsce szkolenia: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
Terminy spotkań stacjonarnych: 28.01.2015, 04.02.2015, 11.02.2015, 04.03.2015, 11.03.2015, 20.05.2015, 10.06.2015.
Po zakończeniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy na stronie KPCEN w Toruniu, prowadzone będą od 8.01.2015r. do 16.01.2015r.

Kierownik formy Anna Piątek
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl, Tel.: 881-93-23-18
Elektroniczny system zapisów na formy doskonalenia
Jak zapisać się na kurs / szkolenie / konferencję? więcej...

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy zapoznać się z krótką instrukcją obsługi Elektronicznego Systemu Zapisów. To bardzo proste.

 1. wybieracie zakładkę oferta z menu głównego (pasek pod naszą nazwą),
 2. wybieracie interesującą Was kategorię (z kropką po lewej):
 3. wybieracie formę doskonalenia (z kwadracikiem po lewej),
 4. po zapoznaniu się ze szczegółami kursu klikacie u dołu:
  • zapisz się - dla nauczycieli indywidualnych
  • zamów - dla dyrektorów (zmówienie szkolenia dla rady pedagogicznej / placówki)
 5. wypełniacie formularz swoimi danymi i klikacie wyślij
 6. sprawdzacie konto e-mail, którego adres podaliście w formularzu; otrzymacie wiadomość z odnośnikiem, który należy kliknąć aby potwierdzić swoje zgłoszenie.
 7. gotowe! Jesteście już zapisani na wybraną przez siebie formę doskonalenia.
 8. po skompletowaniu grupy zostaniecie poinformowani o szczegółach organizacyjnych kursu.

Z przyjemnością informujemy, że wychodząc naprzeciw potrzebom Użytkowników naszego serwisu uruchomiliśmy Wyszukiwarkę Form Doskonalenia. Znajduje się ona po prawej stronie ekranu. Po jej kliknięciu ukaże się lista słów kluczowych. Wybierając je możemy w łatwy sposób dotrzeć do form dotyczących interesującej nas tematyki. Zapraszamy do korzystania.

Spotkanie dyrektorów w KPCEN w Toruniu
Edukacja Globalna – nagrodzone szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego
Seminarium dla humanistów w Brodnicy - sprawozdanie
0125960
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2014 by Administrator <strona@kpcen.pl>