środa, 29 marzec 2017 godz. 01:23

log in

 
 
Reforma edukacji 2017 - harmonogram konferencji
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji w Toruniu
jako realizator szkoleń zleconych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
zaprasza
dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek powiatów brodnickiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego na otwartą i bezpłatną konferencję
Reforma edukacji 2017
– Zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym
oraz w obszarze wychowania i profilaktyki.

Program:
  1. Część ogólna dotycząca zmian w kształceniu ogólnym i wychowaniu przedszkolnym, kształceniu specjalnym, w przedmiotach ogólnych i zawodowych branżowej szkoły I stopnia, wychowaniu i profilaktyce oraz planowanych zmian w systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  2. Zmiany w podstawach programowych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej, specjalnej i branżowej (przedmioty zgodnie z harmonogramem załączonym do niniejszego ogłoszenia). Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania.
Harmonogram spotkań
więcej...
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji w Toruniu
jako realizator szkoleń zleconych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
zaprasza
dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek powiatów brodnickiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego na otwartą i bezpłatną konferencję
Reforma edukacji 2017
– Zmiany w kształceniu ogólnym, specjalnym i zawodowym
oraz w obszarze wychowania i profilaktyki.

Program:
  1. Część ogólna dotycząca zmian w kształceniu ogólnym i wychowaniu przedszkolnym, kształceniu specjalnym, w przedmiotach ogólnych i zawodowych branżowej szkoły I stopnia, wychowaniu i profilaktyce oraz planowanych zmian w systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  2. Zmiany w podstawach programowych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej, specjalnej i branżowej (przedmioty zgodnie z harmonogramem załączonym do niniejszego ogłoszenia). Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania.
Harmonogram spotkań

Spotkanie pedagogów w Brodnicy

Wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum autyzmu to temat trzeciego spotkania pedagogów uczestniczących w sieci współpracy i samokształcenia: Praca z uczniem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, które odbyło się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy.

więcej...

Wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum autyzmu to temat trzeciego spotkania pedagogów uczestniczących w sieci współpracy i samokształcenia: Praca z uczniem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, które odbyło się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Brodnicy.

Uczestników spotkania powitała koordynatorka sieci Barbara Rochon, doradczyni do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W pierwszej części spotkania Barbara Rochon i Angelika Nagórska przedstawiły relację z praktyk w Krakowie w placówkach przedszkolnych i szkolnych dla dzieci, a także osób dorosłych ze spektrum autyzmu na przykładzie „Farmy życia” w Więckowicach koło Krakowa. Pedagodzy poznali metody pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu zarówno w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych. Natomiast na przykładzie „Farmy życia” przedstawiono model funkcjonowania osób dorosłych ze spektrum autyzmu.

W drugiej części spotkania wystąpiła Beata Bojanowska – Telega, która podzieliła się doświadczeniami rodzica dzieci ze spektrum autyzmu oraz przedstawiła działalność Klubu Rodziców Jim.

Na zakończenie spotkania uczestnicy wymieniali się doświadczeniami z pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Prowadząca spotkanie zachęciła pedagogów, aby włączyli się w szkołach w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2 kwietnia, popularyzując w ten sposób wiedzę na temat autyzmu.

Picturebook - nowy wymiar czytania
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na seminarium
Jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem w oparciu
o picturbook Kłopot Iwony Chmielewskiej,

które jest wsparciem nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny
2016/2017. Dotyczy priorytetu: Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji
czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
Spotkanie odbędzie się 27.04.2017r.
w KPCEN w Toruniu ul. H. Sienkiewicza 38 w godzinach od 15:30do 18:30
Zapisy do 24.04. 2017 r. o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na seminarium
Jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem w oparciu
o picturbook Kłopot Iwony Chmielewskiej,

które jest wsparciem nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej MEN na rok szkolny
2016/2017. Dotyczy priorytetu: Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji
czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
Spotkanie odbędzie się 27.04.2017r.
w KPCEN w Toruniu ul. H. Sienkiewicza 38 w godzinach od 15:30do 18:30
Zapisy do 24.04. 2017 r. o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ
Opłata konferencyjna wynosi 35 zł,
(Nr rachunku: 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893 Dopisek: picturebooki)


Spotkanie jest adresowane do nauczycieli polonistów, nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli świetlic, edukacji wczesnoszkolnej i wszystkich nauczycieli zainteresowanych kształtowaniem kompetencji czytelniczych u dzieci i młodzieży.

  • Nowa kategoria książek – picturebooki. Różnica między picturebookami a książkami ilustrowanymi – Marta Baszewska
  • Autorskie przedstawienie książki Kłopot przez Iwonę Chmielewską
  • O tym co przeżywa dziecko w sytuacji stresu – w oparciu o książkę Kłopot I. Chmielewskiej – Jolanta Liczkowska-Czakyrowa, terapeuta psychoanalityczny

Kontakt: Anna Piątek Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl, nr tel. 881932318
Warsztaty - Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela - sprawozdanie

We wtorek 21.03.2017 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela. Zajęcia prowadziła Agnieszka Przybyszewska, konsultantka KPCEN Toruń. Uczestnicy mieli okazję utrwalić sobie wiadomości dotyczące określania celów lekcji i przedstawiania ich uczniom. Przybliżone zostało też ustalanie i podawanie uczniom kryteriów oceniania. Nauczyciele w praktyce mogli przetestować stosowanie informacji zwrotnej i ocenę koleżeńską. Zajęcia były prowadzone w ciekawy sposób z wykorzystaniem intrygujących ćwiczeń.

więcej...

We wtorek 21.03.2017 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela. Zajęcia prowadziła Agnieszka Przybyszewska, konsultantka KPCEN Toruń. Uczestnicy mieli okazję utrwalić sobie wiadomości dotyczące określania celów lekcji i przedstawiania ich uczniom. Przybliżone zostało też ustalanie i podawanie uczniom kryteriów oceniania. Nauczyciele w praktyce mogli przetestować stosowanie informacji zwrotnej i ocenę koleżeńską. Zajęcia były prowadzone w ciekawy sposób z wykorzystaniem intrygujących ćwiczeń.

Reforma edukacji 2017 - harmonogram konferencji
Myślenie wizualne w Brodnicy - sprawozdanie
012106107108
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>