niedziela, 7 luty 2016 godz. 04:39

log in

 
 
Kurs dla nauczycieli bibliotekarzy
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
i Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zapraszają na kurs
Innowacyjny warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza

ZAPISZ SIĘ
Zapisy na stronie KPCEN w Toruniu do 15 lutego 2016 r.,
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne.

więcej...
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
i Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zapraszają na kurs
Innowacyjny warsztat pracy nauczyciela bibliotekarza

ZAPISZ SIĘ
Zapisy na stronie KPCEN w Toruniu do 15 lutego 2016 r.,
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne.

Kurs adresowany jest donauczycieli bibliotekarzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainteresownych poznaniem i posługiwaniem się innowacyjnymi metodami pracy z uczniem w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno- komunikacyjne.

Kurs będzie odbywał się w terminie od 3 marca do 8 czerwca 2016 r. i będzie obejmował spotkania stacjonarne oraz konsultacje on-line na platformie Moodle.

Program kursu:
Moduł I : Metoda projektu w teorii i praktyce.
Moduł II: Pierwsze kroki na platformie Moodle.
Moduł III: Technologia Informacyjno-Komunikacyjna - prezentacja narzędzi:
- Glogster – tworzenie i wykorzystanie interaktywnych plakatów w edukacji.
- Edukacyjne zastosowanie komiksu.
- Tworzenie i udostępnianie zasobów edukacyjnych w serwisie Blendspace.

Moduł IV: Projekt kampanii czytelniczej.
Warunki pomyślnego ukończenia kursu:
  • aktywny udział w spotkaniach stacjonarnych,
  • zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii czytelniczej w szkole,
  • prezentacja projektu kampanii czytelniczej.

Miejsce szkolenia: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
Terminy spotkań stacjonarnych:
3 marca 2016 r., 9 marca 2016 r., 17 marca 2016 r., 6 kwietnia 2016 r., 13 kwietnia 2016 r. 8 czerwca 2016 r. (Zajęcia rozpoczynają się o 15.30 i trwają 3 godz.)
Po zakończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia.
Informacji udziela - kierownik formy Anna Piątek,
Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl tel.: 881-93-23-18
Etyka nie tylko dla smyka. Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu informuje, że w zakładce „Etyka nie tylko dla smyka” znajduje się do pobrania wersja po pilotażowa publikacji Etyka nie tylko dla smyka. Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pod redakcją Anny Łagodzkiej. Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu Realizacja Etyki nie tylko dla smyka w edukacji wczesnoszkolnej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z konsultantkami Wiesławą Kuban lub Marzenną Wierzbicką w terminie do 25 lutego 2016 r.

tel. 881 934 256, mail Marzenna.Wierzbicka@kpcen-torun.edu.pl
tel.881 934 485, mail Wieslawa.Kuban@kpcen-torun.edu.pl
Jak mówić o sztuce w szkołach ponadgimnazjalnych - drugie spotkanie
KPCEN w Toruniu i Stowarzyszenie FALA KULTURY
zapraszają
nauczycieli wiedzy o kulturze, polonistów i nauczycieli przedmiotów pokrewnych, uczących w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym
na wykład
Secesja i awangarda jako bunt wobec tradycji realizmu i akademizmu.
Nowe kierunki w sztuce

połączony z warsztatami
Między sztuką a kulturą popularną:
fotografia, film, reklama. Wzajemne wpływy i inspiracje

które odbędą się 18 lutego 2016 r. (czwartek) w godz. 15.30 - 18.30
w KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 38,
ZAPISZ SIĘ 2425

ZAPISZ SIĘ
Zajęcia są bezpłatne


więcej...
KPCEN w Toruniu i Stowarzyszenie FALA KULTURY
zapraszają
nauczycieli wiedzy o kulturze, polonistów i nauczycieli przedmiotów pokrewnych, uczących w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem maturalnym
na wykład
Secesja i awangarda jako bunt wobec tradycji realizmu i akademizmu.
Nowe kierunki w sztuce

połączony z warsztatami
Między sztuką a kulturą popularną:
fotografia, film, reklama. Wzajemne wpływy i inspiracje

które odbędą się 18 lutego 2016 r. (czwartek) w godz. 15.30 - 18.30
w KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 38,

ZAPISZ SIĘ
Zajęcia są bezpłatne


Wykład wygłosi dr Olga Kłosiewicz, część warsztatową poprowadzą przedstawiciele Stowarzyszenia FALA KULTURY w ramach programu Tajemnice Sztuki Współczesnej, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy nauczycieli przedmiotów humanistycznych w zakresie interpretowania dawnych i współczesnych tekstów kultury pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego. Uczestnicy otrzymają scenariusze zajęć.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 lutego 2016 r. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowych informacji udziela Ewa Kondrat, konsultantka ds. języka polskiego KPCEN w Toruniu, Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
II edycja projektu Toruński Urząd dla Młodzieży w roku szkolnym 2015/16 - rozstrzygnięta

W tym roku projekty do II edycji Toruński urząd dla Młodzieży przysłało 15 zespołów z 4 placówek miasta Torunia. W projektach zgłoszonych wzięło udział 45 uczniów pod kierunkiem 6 nauczycieli. Członkowie Komisji podczas posiedzenia 12 stycznia 2016 r. w KPCEN w Toruniu wyłonili laureatów i wskazali wyróżnione prace. Gratulujemy.

więcej...

W tym roku projekty do II edycji Toruński urząd dla Młodzieży przysłało 15 zespołów z 4 placówek miasta Torunia. W projektach zgłoszonych wzięło udział 45 uczniów pod kierunkiem 6 nauczycieli. Członkowie Komisji podczas posiedzenia 12 stycznia 2016 r. w KPCEN w Toruniu wyłonili laureatów i wskazali wyróżnione prace. Gratulujemy.

Prace nagrodzone
(placówka, nazwa projektu, opiekunowie, liczba uczniów)

I miejsce - Gimnazjum nr 3 w Toruniu, Jak uzyskać pozwolenie na wycięcie drzewa? Ewa Nanuś, 2 uczniów
II miejsce - Gimnazjum nr 18 w Toruniu, Gdy przyroda nam przeszkadza… O usuwaniu drzew i krzewów, Barbara Przybysz, 3 uczniów
III miejsce -Gimnazjum nr 18 w Toruniu, Gdy zyskam nowego przyjaciela, czyli o dokonaniu wpisu do rejestru zwierząt egzotycznych, Marlena Stanek, 3 uczniów
Prace wyróżnione

wyróżnienie - Gimnazjum nr 3 w Toruniu, Wpis do rejestru zwierząt egzotycznych, Ewa Nanuś, 3 uczniów
wyróżnienie - Gimnazjum nr 21w Toruniu, Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy, Magdalena Kamińska, 3 uczniów
wyróżnienie – Gimnazjum nr 3 w Toruniu, Jak otrzymać dowód osobisty? , Ewa Nanuś, 4 uczniów

Gratulacje dla laureatów II edycji Toruńskiego Urzędu dla Młodzieży

II edycja Toruńskiego Urzędu dla Młodzieży za nami. Pojawiły się nowe tematy, Zaprezentowano kolejne z pasją i olbrzymim zaangażowaniem zrealizowane pomysły. Nadesłane prace przedstawiają wysoki poziom merytoryczny i oryginalną, atrakcyjną formę prezentacji.

Uroczysta prezentacja projektów edukacyjnych została zaplanowana na 9 marca 2016 r. , o godzinie 12.00 w KPCEN (aula NKJO).

Warsztaty - Animacja językowa i gry na lekcji języka niemieckiego

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji w Toruniu wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Instytutem Goethego w Warszawie zaprasza nauczycieli języka niemieckiego na bezpłatne warsztaty w ramach programu DELFORT:

Animacja językowa i gry na lekcji języka niemieckiego
Warsztaty odbędą się 27.02.2016 r. w KPCEN w Toruniu w godzinach 10:30 – 13.40
Zgłoszenie uczestnictwa na stronie: www.szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaTermin

więcej...

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji w Toruniu wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Instytutem Goethego w Warszawie zaprasza nauczycieli języka niemieckiego na bezpłatne warsztaty w ramach programu DELFORT:

Animacja językowa i gry na lekcji języka niemieckiego
Warsztaty odbędą się 27.02.2016 r. w KPCEN w Toruniu w godzinach 10:30 – 13.40
Zgłoszenie uczestnictwa na stronie: www.szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaTermin

Program DELFORT to ogólnopolski program doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego, który ma na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej oraz podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach. Założenia projektu zostały opracowane wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) i Goethe-Institut w Warszawie.

Opis warsztatów

Na warsztatach zaprezentujemy oraz wypróbujemy gry i ćwiczenia do wykorzystania na lekcjach języka niemieckiego, które aktywizują, integrują uczniów oraz wspierają komunikację na lekcji. Spróbujemy też odpowiedzieć na pytania: Co zmotywuje uczniów do nauki języka niemieckiego? Jak ułatwić naukę języka niemieckiego na lekcjach?

Warsztaty adresowane są do nauczycieli wszystkich typów szkół. Uczestnicy warsztatów otrzymują zaświadczenia wydane przez ORE oraz Instytut Goethego w Warszawie.

Informacji o warsztatach w Toruniu udziela konsultantka KPCEN p. Regina Strzemeska. (Regina.Strzemeska@kpcen-torun.edu.pl, 881-93-34-26 )
Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zapisów na stronie: www.szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaTermin
Wolne miejsca na kurs!
Wolne miejsca na kurs!

Pracownia Dydaktyki Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji informuje, że są jeszcze wolne miejsca na kursie Czytanie jako kluczowa umiejętność nabywana we wczesnym wieku szkolnym.
Zajęcia zaplanowano na 1, 8 i 11 lutego 2016r.
w godz. od 15.30 do 19.30 w siedzibie KPCEN w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36.

Szczegółowych informacji udziela konsultantka Marzenna Wierzbicka
tel. 881 934 256, mail Marzenna.Wierzbicka@kpcen-torun.edu.pl

ZAPISZ SIĘ


Polska w XX wieku – warsztaty dla uczniów i nauczycieli

Polska w XX wieku – Warsztaty dla uczniów i nauczycieli

Fundacja Geremka zaprasza uczniów i nauczycieli na rozpoczynające się od marca warsztaty, dyskusje i spotkania na temat współczesnej Polski. Udział w programie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 lutego 2016 r.


więcej...

Fundacja Geremka zaprasza uczniów i nauczycieli na rozpoczynające się od marca warsztaty, dyskusje i spotkania na temat współczesnej Polski. Udział w programie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 lutego 2016 r.


Polska w XX wieku składa się z 4 weekendowych zjazdów odbywających się w Warszawie od marca do czerwca 2016 r. Nauczyciele wezmą udział w zajęciach analizujących modele edukacji historycznej, warsztatach dotyczących krytycznej interpretacji źródeł. Poznają możliwości wykorzystania dzieł filmowych w dydaktyce na przykładzie Śmierci prezydenta Jerzego Kawalerowicza, Róży Wojciecha Smarzowskiego, filmowych obrazów Holocaustu, czy kronik filmowych PRL. Będą mogli spojrzeć na Powstanie Warszawskie z perspektywy polityki amerykańskiej.


W programie dla uczniów są warsztaty analizujące wiek XX poprzez najważniejsze fotografie reporterskie, zajęcia o życiu codziennym w przedwojennej, wielokulturowej Warszawie oraz Warszawie czasów okupacji. Uczniowie zapoznają się z postaciami takimi jak Jan Karski i Kazimierz Moczarski. W Muzeum Historii Żydów Polskich wezmą udział w warsztatach dotyczących postaw Polaków wobec Holocaustu. W programie przewidziano również warsztaty o mechanizmach dyskryminacji i uprzedzeń na podstawie przykładów z historii.


Obie grupy spotkają się ze świadkami historii – fotografem Chrisem Niedenthalem oraz córką Kazimierza Moczarskiego, Elżbietą Moczarską; zwiedzą Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich.


Wizyty w Warszawie będą wzbogacone o wieczorny program kulturalny stolicy. Udział w programie jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie:


www.geremek.pl/index.php?id=712

Maria Starzewska
Tel. 502 430 089
Centrum im. Prof. Bronisława Geremka
ul. Wilcza 9a/7
00-538 Warszawa
tel. 22 628 83 63
www.geremek.pl
EWD w teorii i praktyce
Wesołych Świąt
Projekt Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat II zakończony
012777879
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2014 by Administrator <strona@kpcen.pl>