sobota, 3 grudzień 2016 godz. 07:42

log in

 
 
Humanistyczna sieć współpracy w Brodnicy

To działa! Znane i nieznane metody aktywizujące uczniów to temat drugiego spotkania nauczycieli języka polskiego i przedmiotów humanistycznych uczestniczących w sieci współpracy i samokształcenia. Odbyło się ono i miało charakter warsztatowy.

W pierwszej części prowadzonej przez Ewę Kondrat, konsultantkę KPCEN w Toruniu i Dorotę Kossakowską, doradczynię przedmiotów humanistycznych, nauczyciele poznali ciekawe metody aktywizujące oparte głównie na wykorzystaniu tego, co współczesnemu uczniowi jest najbliższe – gier, emotikonów czy symboli.

więcej...

To działa! Znane i nieznane metody aktywizujące uczniów to temat drugiego spotkania nauczycieli języka polskiego i przedmiotów humanistycznych uczestniczących w sieci współpracy i samokształcenia. Odbyło się ono i miało charakter warsztatowy.

W pierwszej części prowadzonej przez Ewę Kondrat, konsultantkę KPCEN w Toruniu i Dorotę Kossakowską, doradczynię przedmiotów humanistycznych, nauczyciele poznali ciekawe metody aktywizujące oparte głównie na wykorzystaniu tego, co współczesnemu uczniowi jest najbliższe – gier, emotikonów czy symboli.

Z kolei druga część spotkania upłynęła pod znakiem dzielenia się doświadczeniem przez uczestników sieci. Wielu nauczycieli zaprezentowało metody aktywizujące, które sprawdzają się w pracy z ich uczniami. Mieliśmy więc okazję przypomnieć sobie m.in. metodę stacji czy podchody polonistyczne, a także zapoznać się z kodowaniem i „rysowaniem poezji”. Wspólne ćwiczenia i zabawa wywołały wiele emocji wśród uczestników spotkania.

Na zakończenie nauczyciele podali liczne pomysły, jak wykorzystać nowe umiejętności pracy z uczniami na lekcjach różnych przedmiotów. Ustalono też termin kolejnego spotkania sieci. Odbędzie się ono w styczniu, a jego tematem będzie ocenianie kształtujące i OKzeszyt jako elementy motywowania uczniów do nauki.

Dorota Kossakowska
Platforma moodle bez tajemnic

Uczestnicy sieci Coaching w edukacji zapoznali się z platformą moodle, aby móc wymienić się doświadczeniami i materiałami, które pomogą w stosowaniu narzędzi coachingowych w pracy z uczniami i w kontaktach z rodzicami.

więcej...

Uczestnicy sieci Coaching w edukacji zapoznali się z platformą moodle, aby móc wymienić się doświadczeniami i materiałami, które pomogą w stosowaniu narzędzi coachingowych w pracy z uczniami i w kontaktach z rodzicami.

Szkolenie z zakresu pracy na platformie zaplanowane zostało dla dwóch grup uczestniczek w dogodnych dla nich terminach. Pierwsze odbyło się 5 listopada, drugie 25 tego samego miesiąca. Oba spotkania w gościnnych murach Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu poprowadziły doświadczone pracowniczki Biblioteki: Izabela Milewska-Warta i Marzena Jarocka, które w spokojny, jasny i przystępny sposób przybliżyły nauczycielom tajniki i możliwości działań na platformie.
Uczestniczki szkoleń przywitały koordynatorki sieci: Danuta Potręć, konsultantka KPCEN w Toruniu oraz Elżbieta Wiśniewska z Biblioteki Pedagogicznej.

Kolejne spotkanie będzie miało miejsce 6 grudnia 2016 r. , podczas którego osoby zainteresowane wykorzystaniem coachingu w edukacji, poznają wybrane narzędzia przydatne do pracy z uczniami i w życiu prywatnym. Dowiedzą się od prowadzącej Danuty Potręć, jak stawiać sobie cele, jak je realizować i jak się motywować . Przekazywanie ciekawych materiałów, wymiana doświadczeń i dyskusje odbywać się będą na platformie moodle Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu.

oprac. Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Zajęcia otwarte w Brodnicy – wychowanie przedszkolne

Pokazowe zajęcia dla nauczycieli z dziećmi 6-letnimi odbyły się 24 listopada 2016 r. w Przedszkolu im. M. Konopnickiej w Brodnicy w ramach doradztwa metodycznego wychowania przedszkolnego. Zajęciom poprowadzonym przez Wiolettę Sokołowską przyglądały się nauczycielki z przedszkoli i szkół Miasta Brodnicy oraz Gmin: Świedziebnia, Górzno, Zbiczno, Brzozie.

więcej...

Pokazowe zajęcia dla nauczycieli z dziećmi 6-letnimi odbyły się 24 listopada 2016 r. w Przedszkolu im. M. Konopnickiej w Brodnicy w ramach doradztwa metodycznego wychowania przedszkolnego. Zajęciom poprowadzonym przez Wiolettę Sokołowską przyglądały się nauczycielki z przedszkoli i szkół Miasta Brodnicy oraz Gmin: Świedziebnia, Górzno, Zbiczno, Brzozie.

Podczas zajęć realizowany był obszar: Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania) a temat brzmiał Lalki w naszej sali – poznajemy literę l, L. Głównym celem zajęć było stwarzanie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w celu poznania nowej litery.
Po zakończonych zajęciach nauczycielki wymieniły się spostrzeżeniami na temat obserwowanych zajęć. Były zachwycone poziomem umiejętności dzieci oraz ich aktywnością.

Wioletta Sokołowska – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego
Myślenie wizualne (MW) - KPCEN w Toruniu
Jak zainteresować ucznia tematyką lekcji? Co pomoże mu zapamiętać najważniejsze treści? Jaka notatka pomoże mu się uczyć?
Jak szybko wykonać atrakcyjny wizualnie materiał do zajęć? Jak wykorzystać podstawowe umiejętności rysownicze w pracy pedagoga?


więcej...
Jak zainteresować ucznia tematyką lekcji? Co pomoże mu zapamiętać najważniejsze treści? Jaka notatka pomoże mu się uczyć?
Jak szybko wykonać atrakcyjny wizualnie materiał do zajęć? Jak wykorzystać podstawowe umiejętności rysownicze w pracy pedagoga?

Odpowiedzi na powyższe pytania padły podczas listopadowych zajęć promujących wykorzystanie myślenia wizualnego (sketchnotingu) w pracy nauczyciela/pedagoga. MW to metoda przekładania trudnych treści na klarowny zapis graficzny. Sprawdza się m.in.: w korporacjach, służbie zdrowia, promocji, podczas konferencji i w szkole. Nauczyciele przedmiotów humanistycznych podczas warsztatów w ZSOiT nr 13 w Toruniu przećwiczyli podstawy tworzenia prac zgodnie z zasadami myślenia wizualnego. Opracowali przykłady materiałów graficznych dla uczniów, ułatwiających omawianie zagadnień wynikających z podstawy programowej.


Natomiast uczestnicy cyklicznego Seminarium dla pedagogów podali szereg pomysłów, jak wykorzystać nowe umiejętności prezentowania zagadnień w graficzny sposób. MW przyda się zarówno w indywidualnej pracy z uczniami, w ćwiczeniach z zespołem oraz w komunikacji z rodzicami.

Uczestnicy warsztatów widzieli również nieograniczone możliwości zastosowania MW w prywatnym życiu: w planowaniu, komunikacji, ustalaniu zasad, tworzeniu okolicznościowych prac graficznych i ...w zabawie.

Zapraszam nauczycieli do wzięcia udziału w warsztatach poświęconych praktycznemu wykorzystaniu myślenia wizualnego (w tym sketchnoting) w zajęciach szkolnych. Kolejne zajęcia planowane są w II semestrze.


ZAPISZ SIĘ


Ewa Kondrat, konsultantka KPCEN w Toruniu
Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej - zaproszenie na konferencję w Brodnicy
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
serdecznie zaprasza dyrektorów szkół podstawowych
i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli zainteresowanych edukacją
informatyczną w szkole podstawowej
na bezpłatną konferencję
Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej
Konferencja odbędzie się 14 grudnia 2016 r. (środa) w Brodnicy
w Szkole Podstawowej nr 1, ul 3 Maja 2 (parking od strony Hali Sportowej OSiR-u).
w godz. od 15.00 do 19.00.

ZAPISZ SIĘ
Zapisy do 9 grudnia 2016r. lub do wyczerpania miejsc.
(Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.)

więcej...
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
serdecznie zaprasza dyrektorów szkół podstawowych
i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli zainteresowanych edukacją
informatyczną w szkole podstawowej
na bezpłatną konferencję
Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej
Konferencja odbędzie się 14 grudnia 2016 r. (środa) w Brodnicy
w Szkole Podstawowej nr 1, ul 3 Maja 2 (parking od strony Hali Sportowej OSiR-u).
w godz. od 15.00 do 19.00.

ZAPISZ SIĘ
Zapisy do 9 grudnia 2016r. lub do wyczerpania miejsc.
(Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.)

Celem konferencji jest prezentacja różnych sposobów rozwiązań edukacyjnych zachęcających ucznia do nauki programowania.
Przebieg spotkania:
15.00 – 15.30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa i rozmowy w kuluarach
15.30 – 15.40 Rozpoczęcie konferencji
15.40 – 16.10 Wykład na temat Jak zainteresować dzieci młodsze programowaniem, Wacław Kozłowski, KPCEN Toruń
16.10 – 18.45 Warsztaty w trzech grupach tematycznych
I. Nauka programowania z wykorzystaniem robotów OzoBotów - Droga ewakuacyjna, Rafał Mitkowski z firmy Edusense
II. Kwiatki, pszczółki i programowanie z LEGO Education, Jakub Piasecki trener
III. Budowanie intuicji algorytmicznej z wykorzystaniem programu ScotiGo!, Łukasz Malinowski
18.45 - 19.00 Podsumowanie konferencji

Szczegółowych informacji udzielają:
Agnieszka Przybyszewska – konsultant KPCEN w Toruniu, nr tel. 881 933 188
Wacław Kozłowski – konsultant KPCEN w Toruniu, nr tel. 881 934 350
Hanna Laskowska - doradca matematyki, nr tel. 697 994 190
Maria Łaszkiewicz - doradca edukacji wczesnoszkolnej, nr tel. 514 747 101
Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej - zaproszenie na konferencję w Toruniu
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
serdecznie zaprasza dyrektorów szkół podstawowych
i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli zainteresowanych edukacją
informatyczną w szkole podstawowej
na bezpłatną konferencję
Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej
Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2016 r. (wtorek)
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala I piętro
w godz. od 15.30 do 19.15.

ZAPISZ SIĘ
Zapisy do 9 grudnia 2016r. lub do wyczerpania miejsc.
(Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.)

więcej...
Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
serdecznie zaprasza dyrektorów szkół podstawowych
i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli zainteresowanych edukacją
informatyczną w szkole podstawowej
na bezpłatną konferencję
Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej
Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2016 r. (wtorek)
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala I piętro
w godz. od 15.30 do 19.15.

ZAPISZ SIĘ
Zapisy do 9 grudnia 2016r. lub do wyczerpania miejsc.
(Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.)

Celem konferencji jest prezentacja różnych sposobów rozwiązań edukacyjnych zachęcających ucznia do nauki programowania.
Przebieg spotkania:
15.30 – 16.00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa i rozmowy w kuluarach
16.00 – 16.10 Rozpoczęcie konferencji
16.10 – 16.40 Wykład na temat Informatyka od najmłodszych lat w szkole, dr Anna Kwiatkowska, UMK Toruń, Rada ds Informatycznej Edukacji przy MEN
16.45 – 19.00 Warsztaty w trzech grupach tematycznych
I. Nauka programowania z wykorzystaniem robotów OzoBotów - Droga ewakuacyjna, Rafał Mitkowski z firmy Edusense
II. Kwiatki, pszczółki i programowanie z LEGO Education, Jakub Piasecki trener
III. Budowanie intuicji algorytmicznej z wykorzystaniem programu ScotiGo!, Łukasz Malinowski
19.00- 19.15 Podsumowanie konferencji

Szczegółowych informacji udzielają:
Agnieszka Przybyszewska – konsultant KPCEN w Toruniu, nr tel. 881 933 188
Wacław Kozłowski – konsultant KPCEN w Toruniu, nr tel. 881 934 350
Rozwijanie kompetencji czytelniczych - zaproszenie do udziału w konferencji
Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na konferencję
Rozwijanie kompetencji czytelniczych
wśród dzieci i młodzieży – Co i jak czytać z uczniem?,

która jest wsparciem nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej MEN
na rok szkolny 2016/2017.
Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2016 r. w godzinach od 15:00 do 18:00
w KPCEN w Toruniu ul. H. Sienkiewicza 38.
Zapisy do 8.12.2016r., o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ

Przy zapisie w rubryce UWAGI proszę wpisać numer wybranych warsztatów (zapisy do wyczerpania miejsc). więcej...
Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza na konferencję
Rozwijanie kompetencji czytelniczych
wśród dzieci i młodzieży – Co i jak czytać z uczniem?,

która jest wsparciem nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej MEN
na rok szkolny 2016/2017.
Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2016 r. w godzinach od 15:00 do 18:00
w KPCEN w Toruniu ul. H. Sienkiewicza 38.
Zapisy do 8.12.2016r., o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ

Przy zapisie w rubryce UWAGI proszę wpisać numer wybranych warsztatów (zapisy do wyczerpania miejsc). Opłata konferencyjna wynosi 30 zł , nr rachunku: 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893 z dopiskiem: konferencja - czytanie.
Konferencja jest adresowana do nauczycieli polonistów, nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli świetlic i wszystkich nauczycieli zainteresowanych kształtowaniem kompetencji czytelniczych u dzieci i młodzieży
  • Wykład: Co i jak dziś czytać z uczniem? – prof. UMK Maciej Wróblewski
  1. Warsztaty: Czytanie literatury dla dzieci i młodzieży – dr Elżbieta Kruszyńska
  2. Warsztaty: Czytanie picturebooka w kontekście edukacji polonistycznej – Marta Baszewska
  3. Warsztaty: Czytanie „literackie” a czytanie „kulturowe” w szkole – prof. Maciej Wróblewski
Informacji udziela Anna Piątek, e-mail: Anna.Piatek@kpcen-torun.edu.pl, nr tel. 881 932 318
Powrót do przyszłości
Powrót do przyszłości - konkurs dla uczniów i nauczycieli

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli
do udziału w konkursie “Powrót do przyszłości” organizowanym w ramach Północnej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

termin nadsyłania prac do 30 listopada 2016
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Więcej informacji
więcej...
Powrót do przyszłości - konkurs dla uczniów i nauczycieli


W imieniu Krajowego Stowarzyszenia Inicjatyw zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do udziału w konkursie “Powrót do przyszłości” organizowanym w ramach Północnej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez prezentera muzycznej stacji telewizyjnej POLO TV - Pana Macieja Smolińskiego. Do wygrania są m.in. tablety, laptopy, karty prezentowe do sieci sklepów EMPIK o wartości 150 zł, albumy przyrodnicze oraz muzyczne niespodzianki przekazane przez Pana Macieja Smolińskiego.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie:
http://psorb.pl/kategoria/konkurs/
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Więcej informacji
Niemiecki ma klasę 2016/2017 - konkurs

Goethe-Institut zaprasza nauczycieli języka niemieckiego wszystkich typów szkół do udziału w konkursie "DeutschhatKlasse /Niemiecki ma klasę" 2016/2017. Konkurs motywuje do nauki języka i rozwija kompetencje społeczne uczniów, pomaga wzmianie aranżacji sali do nauki niemieckiego, polepsza warunki pracy nauczycieli wpływa na pozycję i prestiż języka w szkole. Zobaczcie Państwo sami naszą relację z zakończenia konkursu 2015/2016 http://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dhk/kon/iep.html

Dalsze informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie
www.goethe.de/polen/dhk
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Ewa Dorota Ostaszewska - Koordynator projektu Niemiecki ma klasę/ DeutschhatKlasse
BeauftragtefürBildungskooperationDeutsch
Goethe-Institut
Ul.Chmielna 13 A
00-021 Warszawa
Tel. +48 22 505 90 25
Fax +48 22 505 90 10
E-Mail: Ewa-Dorota.Ostaszewska@warschau.goethe.org
Zaproszenie, Informacje
Humanistyczna sieć współpracy w Brodnicy
Myślenie wizualne (MW) - KPCEN w Toruniu
012959697
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>