wtorek, 12 grudzień 2017 godz. 10:56

log in

 
 
Zaproszenie do udziału w Kujawsko - Pomorskim Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych

Kujawsko - Pomorski Festiwal Gimnazjalnych
Projektów Edukacyjnych - VIII edycja

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na gimnazjalny projekt edukacyjny nawiązujący do zagadnień dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego (etnografii, przyrody, krajoznawstwa, historii, kultury itp.). Współorganizatorami festiwalu są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

więcej...
Kujawsko - Pomorski Festiwal Gimnazjalnych
Projektów Edukacyjnych - VIII edycja

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu ogłasza konkurs na gimnazjalny projekt edukacyjny nawiązujący do zagadnień dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego (etnografii, przyrody, krajoznawstwa, historii, kultury itp.). Współorganizatorami festiwalu są: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu.

Cele projektu wynikają ze Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+, w tym z celu strategicznego Aktywne społeczeństwa i sprawne usługi, celu strategicznego Tożsamość i dziedzictwo oraz priorytetu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy na rok 2017/18 Praca w grupie i projekt edukacyjny jako metoda kształtowania umiejętności i postaw ucznia.

Cele:
 1. promocja dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego na zewnątrz,
 2. promowanie solidarności międzypokoleniowej,
 3. promocja samorozwoju,
 4. kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych
Zasady udziału w festiwalu i formularz zgłoszeniowy znajdują się w Regulaminie i Załącznikach:

REGULAMIN, ZAŁĄCZNIKI

Termin nadsyłania projektów edukacyjnych mija 30 kwietnia 2018 r. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do organizatora:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
ul. Henryka Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń
Na kopercie powinien być umieszczony dopisek Kujawsko-Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych.
Czekamy na projekty!
Szczegółowych informacji udziela Ewa Kondrat, nauczycielka - konsultantka ds. języka polskiego w KPCEN w Toruniu, e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl
Kosmiczne propozycje

W najbliższy piątek (15 grudnia 2017) o godzinie 14:30 zapraszamy wszystkich nauczycieli zainteresowanych kosmosem i obserwacjami nieba na Seminarium Astronomiczne, które odbędzie się w KPCEN w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 36. W programie spotkania, w którym wezmą też udział koordynatorzy kujawsko-pomorskich Astrobaz, m.in. mini-wykład „Czarne dziury i fale grawitacyjne”, informacja o czekających nas w roku 2018 najciekawszych zjawiskach na niebie i krótki przegląd najnowszej literatury popularno-naukowej obejmującej nauki przyrodnicze. Doradzimy też oczywiście, jak w wigilijny wieczór odnaleźć na niebie pierwszą gwiazdkę.

więcej...

W najbliższy piątek (15 grudnia 2017) o godzinie 14:30 zapraszamy wszystkich nauczycieli zainteresowanych kosmosem i obserwacjami nieba na Seminarium Astronomiczne, które odbędzie się w KPCEN w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 36. W programie spotkania, w którym wezmą też udział koordynatorzy kujawsko-pomorskich Astrobaz, m.in. mini-wykład „Czarne dziury i fale grawitacyjne”, informacja o czekających nas w roku 2018 najciekawszych zjawiskach na niebie i krótki przegląd najnowszej literatury popularno-naukowej obejmującej nauki przyrodnicze. Doradzimy też oczywiście, jak w wigilijny wieczór odnaleźć na niebie pierwszą gwiazdkę.

Z kolei nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zapraszamy na warsztaty pt. „Kosmiczne podróże. Opowiadamy maluchom o niebie i planetach”, które odbędą się w KPCEN w Toruniu w sobotę 27 stycznia 2018 w godz. 9:00-15:30. Więcej informacji i zapisy na naszej stronie internetowej

ZAPISZ SIĘ

Uczniowski projekt edukacyjny – zaproszenie do udziału w warsztatach
Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów na
12 - godzinne warsztaty dotyczące aktywizującej metody nauczania
UCZNIOWSKI PROJEKT EDUKACYJNY
Terminy warsztatów: 18 stycznia, 25 stycznia i 30 stycznia 2018 r. od godz.15.30
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ


więcej...
Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów na
12 - godzinne warsztaty dotyczące aktywizującej metody nauczania
UCZNIOWSKI PROJEKT EDUKACYJNY
Terminy warsztatów: 18 stycznia, 25 stycznia i 30 stycznia 2018 r. od godz.15.30
w Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36

ZAPISZ SIĘ


Tematyka:
 • projekt edukacyjny w prawie oświatowym
 • analiza fragmentów podstawy programowej dla szkół podstawowych i gimnazjów
 • planowanie i realizacja projektu
 • rola nauczyciela w projekcie
 • ocena projektów uczniowskich
 • prezentacja
 • przykłady dobrych praktyk
Opłata: 100 zł na konto bankowe KPCEN.
Nr PKO BP O/Toruń 22 1020 5011 0000 9602 0207 5893 do 10 stycznia 2018 r. z dopiskiem: Metoda projektu.
Szczegółowych informacji udziela telefonicznie Zofia Spalińska, konsultantka nr tel. 881 933 355
O naszych sieciach współpracy podczas konferencji w Bydgoszczy

Tematem konferencji zorganizowanej w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy było Budowanie jakości sieci współpracy i samokształcenia – w kierunku rozwoju kultury szkoły i jej uczestników, która odbyła się 4 grudnia 2017 r.
Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań na Uczeniem się i Rozwojem), Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego) oraz Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

więcej...

Tematem konferencji zorganizowanej w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy było Budowanie jakości sieci współpracy i samokształcenia – w kierunku rozwoju kultury szkoły i jej uczestników, która odbyła się 4 grudnia 2017 r.
Organizatorami wydarzenia byli: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji, Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań na Uczeniem się i Rozwojem), Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego) oraz Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

W programie konferencji odbyła się dyskusja panelowa na temat Kierunku rozwoju kultury szkoły i jej uczestników w kontekście sieci współpracy i samokształcenia, którą moderowała prof. zw. dr hab. Ewa Filipiak.
W ramach dobrych praktyk prof. Olivier Francomme z Francji podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z siecią nauczycieli i szkół realizujących pedagogikę Celestyna Freineta.
O swoich doświadczeniami na temat organizacji i prowadzenia sieci opowiedzieli nauczyciele konsultanci z Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

Danuta Potręć przedstawiła propozycje sieci tematycznych i problemowych przygotowane przez konsultantów KPCEN w Toruniu w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018. Zaprezentowała działania w sieci Coaching w edukacji, której jest koordynatorem. Zwróciła uwagę na cele, jakie postawiły sobie uczestniczki sieci. Zapoznała zebranych z tematyką spotkań i pomysłem tematu na kontynuowanie sieci w roku szkolnym 2017/2018: Nauczyciel XXI wieku. Podkreśliła zaangażowanie nauczycieli i bardzo życzliwe relacje między uczestniczkami, jakie wytworzyły się podczas pracy w sieci. Pozwoliły one na zbudowanie atmosfery bezpieczeństwa i współpracy oraz dzielenia się pomysłami.

Konferencja zakończyła się wnioskami ważnymi dla dobrej organizacji i wykorzystania sieci współpracy i samokształcenia do tworzenia rozwoju kultury szkoły i jej uczestników . Podsumowanie zrealizowane zostało przy użyciu metody World Cafe.
oprac. Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji
Zapisy na wyjazd studyjny do Tallina

Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
we współpracy z Unią Europejskich Federalistów w Łodzi
organizuje w dniach
10 – 16 marca 2018 r. wyjazd studyjny do Estonii
Temat: Estonia – Dolina Krzemowa Europy

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy przedstawicieli JST, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, dyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz zainteresowanych nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego.

więcej...
Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
we współpracy z Unią Europejskich Federalistów w Łodzi
organizuje w dniach
10 – 16 marca 2018 r. wyjazd studyjny do Estonii
Temat: Estonia – Dolina Krzemowa Europy

Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy przedstawicieli JST, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, dyrektorów przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz zainteresowanych nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem wyjazdu jest poznanie organizacji systemu kształcenia w Estonii, roli i miejsca nauczyciela oraz dyrektora w szkole estońskiej, a także wykorzystywania metod i form pracy głównie w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, jak również możliwość nawiązania ciekawej współpracy i wymiany doświadczeń.

W programie:
 1. Estoński system edukacji i zarządzanie placówkami.
 2. System kształcenia zawodowego nauczycieli.
 3. Metody wprowadzania technologii informacyjnej (w tym programowania) w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich.
 4. Wizytowanie placówek wszystkich poziomów edukacyjnych.
 5. Obserwacje zajęć w przedszkolu i lekcji w szkołach.
 6. Wymiana poglądów i doświadczeń z dyrektorami odwiedzanych placówek, spotkania z kadrą pedagogiczną.
 7. Możliwość nawiązania ciekawej współpracy i wymiany doświadczeń.
 8. Zwiedzanie Tallina, Wilna i Rygi oraz okolic.

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 1950 zł. Obejmuje on: przejazd autokarem, 6 noclegów (4 w Tallinie i 2 tranzytowe w Wilnie i Rydze) w 2-osobowych pokojach z łazienkami, wyżywienie (śniadania i obiadokolacje), ubezpieczenie, tłumaczenie zajęć programowych. Elektroniczny system rekrutacji trwać będzie do 17 grudnia 2017 r. Bezzwrotną zaliczkę w wysokości 500 zł na przejazd należy uiścić do 10 stycznia 2018 r.

Przed zapisaniem należy zapoznać się z REGULAMINEM

ZAPISZ SIĘ


Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo rozdysponowania 5 miejsc poza kolejnością zgłoszeń. Regulamin wyjazdu oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną przekazane zakwalifikowanym osobom drogą mailową po zakończeniu rekrutacji.

Szczegółowych informacji udzielają konsultantki: Agnieszka Przybyszewska tel. 881 933 188 oraz Marzenna Wierzbicka tel. 881 934 256.
Zapraszamy do wspólnego wyjazdu.

Zespół organizujący wyjazd studyjny
Wojewódzki Konkurs im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej - Oni tworzyli naszą historię

Rusza dziesiąta edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej - Oni tworzyli naszą historię. Do 9 lutego 2018 r. czekamy na prace uczniów VII klas szkół podstawowych, II i III klas gimnazjalnych oraz uczniów liceów, techników i szkół branżowych z naszego województwa dokumentujące losy nieznanych bohaterów oraz wspomnienia uczestników i świadków ważnych wydarzeń w dziejach Polski i naszego regionu. Zarówno uczniowie jak i szkoły mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.

więcej...

Rusza dziesiąta edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej - Oni tworzyli naszą historię. Do 9 lutego 2018 r. czekamy na prace uczniów VII klas szkół podstawowych, II i III klas gimnazjalnych oraz uczniów liceów, techników i szkół branżowych z naszego województwa dokumentujące losy nieznanych bohaterów oraz wspomnienia uczestników i świadków ważnych wydarzeń w dziejach Polski i naszego regionu. Zarówno uczniowie jak i szkoły mogą liczyć na atrakcyjne nagrody.

Do konkursu można nadsyłać prace w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej o tematyce
„O ludziach”, „O wydarzeniach” lub „Album rodzinny”, w dwóch kategoriach:
 • uczniowie VII klas szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjalnych,
 • uczniowie liceów, techników i szkół branżowych.

Prace należy przesłać na adres: Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej, ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń, lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Biblioteki (pokój nr 22, II piętro).
Termin nadsyłania prac konkursowych: do 9 lutego 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Data ogłoszenia wyników: do 2 marca 2018 r.
Więcej informacji w załącznikach:
Informacja o konkursie, Regulamin konkursu, Formularz zgłoszeniowy, Zgoda rodziców
Propozycja dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Ciekawe doświadczenia zawsze spotykają się z zainteresowaniem uczniów. Nauczyciele przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii mają od kilku lat duże wsparcie ze strony KPCEN w formie pracowni mobilnych Pasco. Zestawy laptopów i czujników można wypożyczać nawet na rok do swych macierzystych placówek, by w nowoczesny i widowiskowy sposób obserwować i analizować zachodzące wokół nas zjawiska oraz szczegółowo rejestrować przebieg doświadczeń. To ogromna pomoc w aktywnym nauczaniu, opartym na stawianiu problemów, formułowaniu hipotez i ich weryfikacji.

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach
Eksperymenty przyrodnicze w pracowni Pasco
w sobotę 16 grudnia 2017 r. w godz. 9.00 – 15.30 w naszej pracowni stacjonarnej
w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 38.

Przyjmujemy jeszcze zapisy na naszej stronie:

ZAPISZ SIĘ
Informacji udziela prowadzący Krzysztof Rochowicz pod nr tel. 881 93 00 91.

Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli z WWF Polska

W imieniu Fundacji WWF Polska chcemy serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych nauczycieli na warsztaty o tematyce biologii i ekologii ssaków morskich. Zaproszenie skierowane jest do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Warsztaty są organizowanew ramach projektu „Using marinemammals for making science education and science careersattractive for youngpeople – MARINE MAMMALS”, programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej HORYZONT 2020.

więcej...

W imieniu Fundacji WWF Polska chcemy serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych nauczycieli na warsztaty o tematyce biologii i ekologii ssaków morskich. Zaproszenie skierowane jest do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Warsztaty są organizowanew ramach projektu „Using marinemammals for making science education and science careersattractive for youngpeople – MARINE MAMMALS”, programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej HORYZONT 2020.

Celem kursu jest wsparcie Państwa w inspirowaniu młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań w dziedzinie nauk ścisłych przyrodniczych - biologii morza. Dzięki kursowi nabędą Państwo unikalną wiedzę o biologii i ekologii ssaków morskich oraz przetestują pakiety edukacyjne, stworzone przez zespół międzynarodowych ekspertów. Będą Państwo mieli okazję wziąć udział zarówno w zajęciach teoretycznych jak też praktycznych w połączeniu z wyjściem w teren.

Wszelkie niezbędne informacje o kursie dostępne są na stronie: Fundacji WWFPolska
Do pobrania:
Zaproszenie do udziału w warsztatach.pdf
Warsztaty dla nauczycieli - Plakat.jpg
O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
Link do strony www fundacji: https://www.wwf.pl/warsztaty-dla-nauczycieli
Doradztwo zawodowe dziś i jutro - sieć współpracy i samokształcenia
Jaką rolę spełnia eksperyment w edukacji? - sprawozdanie
012119120
Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   kontakt
oferta

Copyright (C) 2008-2016 by Administrator <strona@kpcen.pl>